Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:19 PM MSK
Goniolimon tataricum - Photo (c) Krylenko VV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krylenko VV
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Goniolimon tataricum, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:21 PM MSK
Thymus pannonicus - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Thymus pannonicus, Ένα μέλος του Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:59 AM MSK
Viola ambigua - Photo (c) Tatyana Sova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Sova
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Viola ambigua, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:52 AM MSK
Salvia nutans - Photo (c) Евгений Таллер, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евгений Таллер
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Salvia nutans, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:03 PM MSK
Polygala cretacea - Photo (c) mnikitina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Polygala cretacea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:23 PM MSK
Astragalus onobrychis - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Astragalus onobrychis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:04 AM MSK
Scrophularia cretacea - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Scrophularia cretacea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 07:54 PM MSK
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:15 PM MSK
Silene viscosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Silene viscosa, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:45 PM MSK
Pedicularis kaufmannii - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Pedicularis kaufmannii, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:01 PM MSK
Veronica teucrium - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Veronica teucrium, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:05 PM MSK
Σέδον Το Δριμύ - Photo (c) Sannse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:16 PM MSK
Rumex crispus - Photo (c) NY State IPM Program  at Cornell University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:59 PM MSK
Geum rivale - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Rabelera holostea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 07:40 PM MSK
Καμπανούλα - Photo (c) helecho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by helecho
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 07:36 PM MSK
Erysimum cheiranthoides - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Erysimum cheiranthoides, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:20 AM MSK
Berberis vulgaris - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Berberis vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:31 AM MSK
Euphorbia virgata - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Euphorbia virgata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:32 AM MSK
Alopecurus pratensis - Photo (c) Jeremy Barker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Alopecurus pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:33 AM MSK
Φακελωτή - Photo (c) Laura O'Halloran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:36 AM MSK
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:38 AM MSK
Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:02 PM MSK
Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:02 PM MSK
Tripleurospermum inodorum - Photo (c) Radio  Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Tripleurospermum inodorum, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:16 PM MSK
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:17 PM MSK
Ιπουρίς Η Αρουραία - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kira Marchenkova
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:36 AM MSK
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eremchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:16 AM MSK
Valeriana officinalis - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Labbé
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Valeriana officinalis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:55 AM MSK
Rhinanthus serotinus - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tbsilaeva: Rhinanthus serotinus, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12830