Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red-wing

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Brassiceae - Photo (c) Joseolgon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Φυλή Brassiceae, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

red-wing

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

red-wing

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Σκίουρος - Photo (c) Camila Urdanegui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Σκίουρος (Γένος Sciurus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

alexisal

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:16 PM PDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaver_buttercup

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 04:45 PM PDT
Soleirolia soleirolii - Photo (c) Hugh Knott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Soleirolia soleirolii, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydmendoza46

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 01:56 PM PDT
Phidippus johnsoni - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Phidippus johnsoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisal

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:51 PM PDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 06:52 PM PDT
Ginkgo - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tarweed: Γένος Ginkgo, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8