Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceanothus

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019
Pectiantia pentandra - Photo (c) Gordon Neish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Neish
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Pectiantia pentandra, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckjannabirds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 10:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

miterwort (split along genuses), prob Brewer's Mitrewort

Brewerimitella breweri - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Brewerimitella breweri, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckjannabirds

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 06:05 ΜΜ PDT
Brewerimitella breweri - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Brewerimitella breweri, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nils2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 01:42 ΜΜ PDT
Brewerimitella ovalis - Photo (c) 2011 Zoya Akulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Brewerimitella ovalis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 05:17 ΜΜ PDT
Brewerimitella ovalis - Photo (c) 2011 Zoya Akulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Brewerimitella ovalis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 05:22 ΜΜ PDT
Brewerimitella ovalis - Photo (c) 2011 Zoya Akulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Brewerimitella ovalis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 08:19 ΠΜ CDT
Ozomelis trifida - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Ozomelis trifida, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 05:25 ΜΜ PDT
Phacelia verna - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia verna, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 02:35 ΜΜ PDT
Phacelia verna - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia verna, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:56 ΜΜ PDT
Phacelia verna - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia verna, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:12 ΜΜ PDT
Phacelia verna - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia verna, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 01:09 ΜΜ PDT

Τόπος

King Mountain ACEC (Google, OSM)
Phacelia peckii - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia peckii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bapeck8

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:46 ΜΜ PDT
Phacelia peckii - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia peckii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyes126

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 04:58 ΜΜ PDT
Coptis laciniata - Photo (c) Amy Dessert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy Dessert
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Coptis laciniata, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellazionnecrompton

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:20 ΠΜ PDT
Claytonia sibirica - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Claytonia sibirica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qalin

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:40 ΜΜ PDT
Glandora diffusa - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Glandora diffusa, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan823

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Azalea, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mt. Pisgah, Eugene, Oregon

Nemophila menziesii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Nemophila menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 03:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

OBA collection 11.VIII2019-6
Willamette National Forest Road 2133

Ετικέτες

Cirsium remotifolium - Photo (c) Sarah Minnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Minnick
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Cirsium remotifolium, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 03:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

OBA collection 20.VII2020-2.

Ετικέτες

Phacelia mutabilis - Photo (c) 2008 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Phacelia mutabilis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 05:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

OBA collection 15.VIII2019-13

Willamette National Forest Rd. 2154
Best guess at flower species.

Ετικέτες

Symphyotrichum foliaceum - Photo (c) 2010 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Symphyotrichum foliaceum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umpquamatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 10:04 ΠΜ PDT
Eriogonum marifolium - Photo (c) faerthen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Eriogonum marifolium, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazeltop

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 12:57 ΜΜ PDT
Monardella odoratissima - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Monardella odoratissima, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 02:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

OBA collection 11.VII2019-3
Willamette National Forest Road 2133

Ετικέτες

Columbiadoria hallii - Photo (c) unbecoming, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Columbiadoria hallii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 01:25 ΜΜ PDT
Anemonastrum deltoideum - Photo (c) fernfrond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Anemonastrum deltoideum, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 02:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Apologies for the poor quality of the photos.

Pedicularis racemosa - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Pedicularis racemosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 01:39 ΜΜ PDT
Whipplea modesta - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Whipplea modesta, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:22 ΠΜ PDT
Eriogonum compositum - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Eriogonum compositum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyferny

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 02:09 ΜΜ PDT
Boykinia occidentalis - Photo (c) Lisette Arellano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lisette Arellano
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Boykinia occidentalis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adcarnation

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:09 ΜΜ PDT
Agastache urticifolia - Photo (c) nhooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Agastache urticifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umpquamatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 08:35 ΠΜ PDT
Monardella odoratissima - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanyaharvey: Monardella odoratissima, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 253