Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeynz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2019 11:15 AM +13

Περιγραφή

Alive under a shaded rock ledge at mid tide. Many small clumps.

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 09:49 AM NZDT

Περιγραφή

tidal rock pools.

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 01:54 PM NZDT

Περιγραφή

those weird little goise barnaclevthings that are worth a fortune in Europe and tasye terrible

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 12:05 AM HST

Τόπος

Waimate, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 12:09 PM +13
Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2015

Περιγραφή

Living in the intertidal zone.

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2014 03:30 PM NZDT

Περιγραφή

They look like goose barnacles...

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2005

Περιγραφή

Large black and white barnacles growing on rock in the inter tidal zone on a very exposed beach.

Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoolt3

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2016

Τόπος

Dunedin St clair (Google, OSM)

Περιγραφή

  • type of barnacle
  • attached to hard surface of rocks
  • located in rocky intertidal zone
  • size range between 30-40mm
  • phylum: Arthropoda
  • class: Maxillopoda
  • family: Calanticidae
Calantica spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Calantica spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slatts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Περιγραφή

Behavior - Resting
Habitat - Backyard
Additional comments? - talking to each other, a couple of the cuddling.
Nest present - No
How many? - 7

Cacatuidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Οικογένεια Cacatuidae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

How many? - 22

Cacatuidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Οικογένεια Cacatuidae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle_stocks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Behavior - Feeding
Habitat - Rural
How many? - 12+

Cacatuidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Οικογένεια Cacatuidae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_sing

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

Habitat - Near an artificial water source
How many? - 3
Additional comments? - srinking at trough
Behavior - Resting

Cacatuidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Οικογένεια Cacatuidae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowleopard1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017
Cacatuidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Οικογένεια Cacatuidae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017
Zanda latriostris - Photo (c) dorperdave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Zanda latirostris, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamielee4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 07:56 AM NZST
Polymastia aurantia - Photo (c) Nga Motu Marine Reserve Society, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nga Motu Marine Reserve Society
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Polymastia aurantia, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2007 09:43 AM NZST
Leucettusa lancifera - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Leucettusa lancifera, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nga-motu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013

Τόπος

Tapuae (Google, OSM)
Polymastia aurantia - Photo (c) Nga Motu Marine Reserve Society, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nga Motu Marine Reserve Society
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Polymastia aurantia, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 03:46 PM NZDT

Περιγραφή

I think so. Habitat correct, open, roadside bank, with sparse grasses and lots of pine needles. However, image is of a plant in the dry state and the leaves do look to have teeth. Did not collect a specimen.

Lophocolea semiteres - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Lophocolea semiteres, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 02:03 PM NZST

Περιγραφή

Maybe

Lophocolea semiteres semiteres - Photo (c) Jeremy Rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Lophocolea semiteres var. semiteres, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majo00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2016 11:27 AM NZDT

Περιγραφή

Along the Sunshine Bay Track.

Ετικέτες

Lophocolea semiteres - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Lophocolea semiteres, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017

Περιγραφή

Common. Saxicolous on greywacke talus slope just above high tide mark. Plants with sporophytes.

Lophocolea semiteres semiteres - Photo (c) Jeremy Rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Lophocolea semiteres var. semiteres, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Subfossil. Occasional specimens noted lying on former. forest floor exposed by shifting sand

Maoristylus ambagiosus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Maoristylus ambagiosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Περιγραφή

Locally common - these specimens (dead) retrieved from where they had washed into pools of water within the numerous ephemeral stream courses lining the cliffs

Maoristylus ambagiosus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Maoristylus ambagiosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanmc42

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 12:05 PM NZST

Περιγραφή

Trackside on the Gordon's Knob uptrack from Inwood Lookout. Abundant in this location.

Styphelia nesophila - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Styphelia nesophila, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwilson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2016 02:25 PM NZDT
Styphelia nesophila - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Styphelia nesophila, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuligogirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016 11:52 AM +13
Styphelia nesophila - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Styphelia nesophila, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeynz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 04:49 PM NZST

Περιγραφή

In a rock pool at low tide

Notocochlis gualteriana - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Notocochlis gualteriana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeynz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 04:05 PM NZST

Περιγραφή

In a sandy pool at low tide

Notocochlis gualteriana - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Notocochlis gualteriana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 10:48 PM NZST
Notocochlis gualteriana - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη tangatawhenua: Notocochlis gualteriana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 13136