Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι Φυλή Gryllini

Παρατηρητής

jiahong

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:39 PM CST
Tarbinskiellus portentosus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Tarbinskiellus portentosus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcreatures

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 02:17 PM CEST
Loxoblemmus equestris - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Loxoblemmus equestris, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:59 PM CST
Tarbinskiellus portentosus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Tarbinskiellus portentosus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:11 PM +08
Gryllodes sigillatus - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gryllodes sigillatus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:21 PM HKT
Teleogryllus mitratus - Photo (c) manassas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Teleogryllus mitratus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος Gryllus bimaculatus

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:23 PM CST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:25 PM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)
Gryllodes sigillatus - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gryllodes sigillatus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuguangyu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:28 AM CST
Tarbinskiellus portentosus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Tarbinskiellus portentosus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι Φυλή Gryllini

Παρατηρητής

wandering_soul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:14 PM IST
Tarbinskiellus portentosus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Tarbinskiellus portentosus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:28 AM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Tarbinskiellus portentosus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Tarbinskiellus portentosus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikudoukarthik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:32 PM IST
Loxoblemmus - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Γένος Loxoblemmus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος Gryllus bimaculatus

Παρατηρητής

jerry0903

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:08 PM CST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:05 AM CST
Velarifictorus micado - Photo (c) John Himmelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Velarifictorus micado, Ένα μέλος του Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:56 AM CST
Loxoblemmus doenitzi - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Loxoblemmus doenitzi, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:00 PM JST

Ετικέτες

Teleogryllus emma - Photo (c) orthoptera-jp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Teleogryllus emma, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:09 PM CST
Conocephalus melaenus - Photo (c) Tiffany Lum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Conocephalus melaenus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:22 AM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)
Pseudorhynchus gigas - Photo (c) Po-Wei Chi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Pseudorhynchus gigas, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:00 PM JST
Xenogryllus marmoratus - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Xenogryllus marmoratus, Ένα μέλος του Ενεοπτερίνες (Υποοικογένεια Eneopterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos Locusta migratoria

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:00 PM JST
Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2012 02:26 PM HKT

Τόπος

香港雞谷樹下 (Google, OSM)
Pseudoxya diminuta - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Pseudoxya diminuta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grigoriev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:09 AM UTC
Gampsocleis - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Γένος Gampsocleis, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos Locusta migratoria

Παρατηρητής

johnwitton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:46 PM +07
Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίνες Υποοικογένεια Tettigoniinae

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:25 PM KST
Platycleidini - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Φυλή Platycleidini, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:11 AM +07
Gampsocleis sedakovii - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis sedakovii, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kudrov

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:05 PM +07
Gampsocleis glabra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis glabra, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kudrov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:37 PM UTC
Gampsocleis glabra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis glabra, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kudrov

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:42 PM +07
Gampsocleis glabra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis glabra, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightlighty

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:40 PM MSK
Gampsocleis glabra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis glabra, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες Οικογένεια Tettigoniidae

Παρατηρητής

amayrani_flores

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:50 PM UTC
Conocephalus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Γένος Conocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simhak

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 12:01 PM +13
Gampsocleis ussuriensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη taewoo: Gampsocleis ussuriensis, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24955