Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:27 ΜΜ EDT
Quercus myrtifolia - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Quercus myrtifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:14 ΜΜ EDT
Richardia grandiflora - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Richardia grandiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:10 ΜΜ EDT
Sorghastrum secundum - Photo (c) Chris Burney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Burney
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Sorghastrum secundum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:34 ΠΜ EDT
Agalinis filifolia - Photo (c) Nash Turley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nash Turley
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Agalinis filifolia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaohler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:46 ΠΜ EDT
Polygonella polygama polygama - Photo (c) Ashley N Konon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley N Konon
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Polygonella polygama var. polygama, Ένα μέλος του Πολυγονίνες (Υποφυλή Polygoninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 07:32 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Cyanthillium cinereum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Cyanthillium cinereum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:17 ΠΜ EDT
Eupatorium capillifolium - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Eupatorium capillifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:19 ΜΜ EDT
Spermacoce verticillata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Spermacoce verticillata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:19 ΜΜ EDT
Phyllanthus urinaria - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Phyllanthus urinaria, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Eugenia uniflora - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Eugenia uniflora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaohler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:10 ΠΜ EDT
Sericocarpus tortifolius - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Sericocarpus tortifolius, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Psychotria nervosa - Photo (c) Sandra St. Hilaire, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandra St. Hilaire
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Psychotria nervosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleew12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 02:10 ΜΜ EDT
Pinus clausa - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Kim Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Pinus clausa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbijd92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:55 ΠΜ EDT
Scaevola taccada - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Scaevola taccada, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:11 ΜΜ EDT
Ageratum - Photo (c) amantedarmanin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Γένος Ageratum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) More Nature, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by More Nature
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:15 ΜΜ EDT
Acacia auriculiformis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Acacia auriculiformis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:12 ΜΜ EDT
Dactyloctenium aegyptium - Photo (c) Meg Rousher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Meg Rousher
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Dactyloctenium aegyptium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:23 ΠΜ EDT
Tillandsia paucifolia - Photo (c) Casey Weissburg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Casey Weissburg
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Tillandsia paucifolia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:08 ΜΜ EDT
Phyllanthus urinaria - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Phyllanthus urinaria, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:09 ΜΜ EDT
Phyla nodiflora - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:06 ΜΜ EDT
Spermacoce verticillata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Spermacoce verticillata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:28 ΠΜ EDT
Drymaria cordata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Drymaria cordata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:19 ΠΜ EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Turnera ulmifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Turnera ulmifolia, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Psychotria nervosa - Photo (c) Sandra St. Hilaire, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandra St. Hilaire
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Psychotria nervosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Jupiter (Google, OSM)
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theflnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:17 ΠΜ EDT
Chromolaena odorata - Photo (c) Brian Oakes Haiti Hunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Oakes Haiti Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη tadenham: Chromolaena odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 75212