Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Veronicastrum virginicum - Photo (c) Amy Beth Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Veronicastrum virginicum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dankasberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:32 PM CDT
Calvatia gigantea - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neiu-child21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:41 AM CDT

Περιγραφή

Q-/2

Medicago lupulina - Photo (c) Максим Исмайлов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:31 PM CDT
Rudbeckia laciniata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Rudbeckia laciniata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

or is it Purple (A purpurascens)?

Asclepias exaltata - Photo (c) JD Ruehling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Asclepias exaltata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Asclepias exaltata - Photo (c) JD Ruehling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Asclepias exaltata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criverfan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:41 AM UTC
Carya ovata - Photo (c) Jamie Spence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criverfan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:21 AM UTC
Ptelea trifoliata - Photo (c) Ryan Mellgren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Ptelea trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criverfan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:24 AM UTC
Liatris spicata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Liatris spicata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewarden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:29 PM CDT
Agastache nepetoides - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Agastache nepetoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

sorry, no full body shots!

Dolichovespula maculata - Photo (c) Sara Schnackel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimibatoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:38 AM HST

Τόπος

Park Ridge, IL, US (Google, OSM)
Asarum canadense - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criverfan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:20 AM UTC
Oenothera gaura - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Oenothera gaura, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adespotes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:22 AM UTC
Phalaris arundinacea - Photo (c) Sheri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Phalaris arundinacea, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_wedoff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:40 AM UTC
Eupatorium serotinum - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adespotes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:06 PM UTC
Phalaris arundinacea - Photo (c) Sheri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Phalaris arundinacea, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:46 PM CDT
Ptelea trifoliata - Photo (c) Ryan Mellgren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Ptelea trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjharrington

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 05:33 PM UTC
Gymnocladus dioicus - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Gymnocladus dioicus, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulroots

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Lithospermum latifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Lithospermum latifolium, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:08 AM UTC

Τόπος

Channahon, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

McKinley Woods Forest Preserves, Will County

Elymus hystrix - Photo (c) mccrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mccrea
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:29 AM UTC

Περιγραφή

McKinley Woods Forest Preserves, Will County

Ostrya virginiana - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Ostrya virginiana, Ένα μέλος του Οστρύα (Γένος Ostrya)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:03 PM UTC

Περιγραφή

McKinley Woods Forest Preserves, Will County

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:02 PM UTC

Τόπος

Channahon, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

McKinley Woods Forest Preserves, Will County

Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonidenker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:40 PM CDT
Amorpha canescens - Photo (c) ljbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Amorpha canescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tban

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:26 AM UTC
Moehringia lateriflora - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Moehringia lateriflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 01:06 PM CDT
Moehringia lateriflora - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Moehringia lateriflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reduviidae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 08:56 AM CDT
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_p3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 11:05 AM CDT

Τόπος

Morton Arboretum (Google, OSM)
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzstudenten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 09:31 AM UTC

Περιγραφή

is this a coneflower?

Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylu17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 11:07 AM UTC
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη taco2000: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3727