Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thegcl

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:20 ΜΜ WEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thegcl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:14 ΜΜ WEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:27 ΠΜ WET
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cercazims

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 08:21 ΠΜ WEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

experiencenature

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 05:33 ΜΜ WEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plnauta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 10:51 ΠΜ WEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguellatronico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023
Calystegia soldanella - Photo (c) Antonio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Calystegia soldanella, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

humberto32741

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paula55100

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:18 ΜΜ WET
Primula - Photo (c) Данил романюта, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Данил романюта
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Γένος Primula, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiorella54077

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:44 ΜΜ CET
Amaranthaceae - Photo (c) Scott Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Οικογένεια Amaranthaceae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin40149

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:48 ΜΜ CET
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσόξυλο (Cotinus coggygria)

Παρατηρητής

natalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 06:29 ΜΜ MSK
Cotinus - Photo (c) Emigh Cannaday, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emigh Cannaday
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Γένος Cotinus, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)

Παρατηρητής

vilwee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:18 ΠΜ EET

Τόπος

Vilnius, Lithuania (Google, OSM)

Περιγραφή

I have these insects living in my houseplants—'Pelargonium odoratissimum' and a ficus. They were found with the soil I bought at the local market. The insects are white and very small, about 1-2 millimeters in size. They have two long antennae on their heads. These insects reside in the soil; I do not observe them crawling on the leaves.The colony is huge; there are many of them. They are so small it's hard to focus camera on them. My guess, they are not whiteflies, though there are a few flies; but it's occasionally 1 or 2 flies, just a few of fhem. What kind of insects could they be?

Κολλέμβολα - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

mokapi88

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:24 ΜΜ CET

Τόπος

Nancy, France (Google, OSM)
Τιπουλίδες - Photo (c) h2omacro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by h2omacro
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias25056

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:00 ΜΜ -04
Cotula - Photo (c) mekushka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mekushka
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Γένος Cotula, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martine359

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:46 ΜΜ CEST
Convolvulus cneorum - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus cneorum, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jean-francois_olivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Naples, Italie (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u49a11vd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:31 ΜΜ EEST
Convolvulus persicus - Photo (c) ru_osmanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ru_osmanov
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus persicus, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idog

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:47 ΠΜ IST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015 10:38 ΠΜ EEST

Τόπος

Paphos, Zypern (Google, OSM)
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 09:47 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malti88

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 04:45 ΜΜ SAST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inspectah_peck

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:30 ΜΜ SAST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giulia77777

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinwojcik

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 11:49 ΠΜ CEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddhurst

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cri2300_

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:26 ΜΜ CEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelangelo_la_spada

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:47 ΜΜ CEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miryamformicaittmajorana

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:43 ΠΜ CEST

Τόπος

Capo Milazzo (Google, OSM)
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoman86

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:28 ΜΜ CEST
Convolvulus althaeoides althaeoides - Photo (c) Aissa Djamel Filali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Aissa Djamel Filali
Η ταυτότητα του χρήστη t_e_d: Convolvulus althaeoides ssp. althaeoides, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος Ο Αλθαιοειδής (Convolvulus althaeoides)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 46049