Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:54 AM WIB
Ficus scaberrima - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus scaberrima, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aswadandriyanto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:58 PM WIB
Ficus binnendykii - Photo (c) Edgar Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgar Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus binnendykii, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kangacuya_official

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:33 PM WIB
Ficus deltoidea - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus deltoidea, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

michal243

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2013 09:56 AM UTC
Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robi_dandi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 05:54 AM UTC
Ficus elastica - Photo (c) P Buchwald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Buchwald
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus elastica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robi_dandi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 05:59 AM UTC
Ficus elastica - Photo (c) P Buchwald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Buchwald
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus elastica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκιά (Ficus carica)

Παρατηρητής

robi_dandi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:19 AM UTC
Συκιά - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Συκιά (Ficus carica)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robi_dandi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 05:36 AM UTC
Ficus auriculata - Photo (c) Insyirah Abd Razak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Insyirah Abd Razak
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus auriculata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholihaharni

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 07:36 AM +07
Ficus montana - Photo (c) Lilis Nurasiah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lilis Nurasiah
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus montana, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahesa_rani

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:02 AM +07
Ficus religiosa - Photo (c) pola-polina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus religiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 09:08 AM WIB
Ficus albipila - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus albipila, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 07:10 AM WIB
Ficus caulocarpa - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus caulocarpa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 04:36 PM WIB
Ficus drupacea - Photo (c) Gustavo Rodriguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gustavo Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus drupacea, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 12:42 PM WIB
Ficus globosa - Photo (c) loupok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus globosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 07:57 AM WIB
Ficus trichocarpa - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus trichocarpa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghesan_nabila

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:37 PM +07
Ficus altissima - Photo (c) Jean-Pierre Dalbéra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus altissima, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakariaanshori

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 01:18 PM WIB

Περιγραφή

Small tree, habitat on limestone outcrops

Ficus copiosa - Photo (c) Kristoff Magnus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristoff Magnus
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus copiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidyaleonny

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:47 PM WIB
Ficus religiosa - Photo (c) pola-polina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus religiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghinaaghaisani

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 11:04 AM +07

Τόπος

Pondok Timur Indah (Google, OSM)
Ficus septica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus septica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuhryy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:49 PM WIB

Τόπος

Kasui (Google, OSM)
Ficus septica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus septica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniristiawan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 02:03 PM WIB
Ficus sinuata - Photo (c) Farhan Adyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Farhan Adyn
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus sinuata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)
Ficus montana - Photo (c) Lilis Nurasiah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lilis Nurasiah
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus montana, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuufbp_gusde_margawan

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 05:01 PM AWST

Τόπος

COMO Uma Ubud (Google, OSM)
Ficus pumila - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus pumila, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnitaprasinta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 09:22 AM WIB
Ficus septica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus septica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

roktaviani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 05:18 PM WIB
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kukuh_indra

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:54 PM JST
Ficus septica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus septica, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2009 04:59 PM EDT

Περιγραφή

Old banyan tree.

Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maromadlon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 01:31 PM WIB
Ficus ribes - Photo (c) Rahayu Oktaviani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rahayu Oktaviani
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus ribes, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inama2984

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 02:31 PM WIB
Ficus consociata - Photo (c) Reuben C. J. Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus consociata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rika_marina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 03:27 PM +07
Ficus kurzii - Photo (c) Mokkie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη syahlankholiq: Ficus kurzii, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 181