Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_efimova

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:48 ΜΜ MSK
Iris pseudacorus - Photo (c) Junyan Xu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Junyan Xu
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_efimova

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:39 ΜΜ MSK
Euonymus verrucosus - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Euonymus verrucosus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_efimova

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:36 ΜΜ MSK
Silene nutans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Silene nutans, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 12:19 ΜΜ +05
Καρυοθραύστης - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 12:21 ΜΜ +05
Καρυοθραύστης - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 01:41 ΜΜ +05
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 03:28 ΜΜ +05
Picea obovata - Photo (c) Irina Krug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Krug
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Picea obovata, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:37 ΠΜ EET
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:32 ΜΜ +08
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:32 ΜΜ +08
Larix sibirica - Photo (c) Игорь Поспелов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Поспелов
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Larix sibirica, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist4631

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:52 ΠΜ +09
Carpodacus sibiricus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Carpodacus sibiricus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:36 ΠΜ +08
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:39 ΠΜ +08
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

sergey53

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:17 ΜΜ MSK
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murtaza_snegirev

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:31 ΜΜ +05
Acanthis flammea - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Acanthis flammea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2012 12:17 ΜΜ MSK
Prionus coriarius - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Prionus coriarius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:40 ΠΜ +08
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

murtaza_snegirev

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 05:01 ΜΜ +05
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

igor322

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:01 ΠΜ MSK
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

igor322

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:39 ΠΜ MSK
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

igor322

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:38 ΠΜ MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2012 12:42 ΜΜ MSK
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

andrey_bobryuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:31 ΜΜ +07
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

andrey_bobryuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:59 ΜΜ +07
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

amir_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:40 ΜΜ MSK
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:20 ΠΜ MSK
Lomographa bimaculata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Lomographa bimaculata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:11 ΠΜ MSK
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

mineegin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:31 ΜΜ +03
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantinsamodurov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:02 ΜΜ +07
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:06 ΠΜ MSK
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη svg52: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 195384