Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροκούναβο (Martes martes)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:38 AM MSK

Ετικέτες

Δενδροκούναβο - Photo (c) PABLO MIKI GARCIA GONZALEZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Δενδροκούναβο (Martes martes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:46 AM MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 08:50 AM MSK
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:23 PM MSK
Καλόγερος - Photo (c) Kev Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:00 PM MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kirov, RU (Google, OSM)

Περιγραφή

следы уходили в водоем

Ευρασιατική Βίδρα - Photo (c) Cloudtail the Snow Leopard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Ευρασιατική Βίδρα (Lutra lutra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:26 AM MSK
Corvidae - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Οικογένεια Corvidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:36 AM MSK
Corvidae - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Οικογένεια Corvidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:36 AM MSK
Corvidae - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Οικογένεια Corvidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 07:47 PM UTC
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:58 PM MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:47 PM MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:50 PM MSK
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Photo (c) cesare dolzani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:16 PM MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) pete beard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:20 AM MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:22 AM MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:08 AM MSK
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 07:33 AM MSK

Ετικέτες

Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 06:55 AM MSK

Ετικέτες

Καπακλής - Photo (c) Luke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:25 PM UTC
Αιγίθαλος - Photo (c) pete beard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χήνα (Γένος Anser)

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:20 PM MSK
Χήνα - Photo (c) Diego Delso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Χήνα (Γένος Anser)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterina_korf_19

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:43 PM MSK
Numenius - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Γένος Numenius, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:52 AM MSK

Ετικέτες

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:03 AM UTC
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 01:13 PM UTC
Τσίφτης - Photo (c) Sokolov Vladimir A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:21 AM MSK

Ετικέτες

Τσίφτης - Photo (c) Sokolov Vladimir A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:46 AM MSK
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:00 AM MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 04:21 PM MSK
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:04 PM MSK
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη svetlana_novik_vyatka: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 246