Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 11:28 ΠΜ HST
Sideroxylon inerme inerme - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Sideroxylon inerme ssp. inerme, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)

Παρατηρητής

tima5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:17 ΠΜ SAST

Τόπος

Umdloti Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Rocky Intertidal shore

Σπόγγος - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kerry Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

barry_lang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:56 ΠΜ SAST
Commiphora woodii - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Commiphora woodii, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karabo_sethole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 06:53 ΠΜ SAST
Phoenix canariensis - Photo (c) Madeira Walking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Phoenix canariensis, Ένα μέλος του Χουρμαδιά (Γένος Phoenix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barry_lang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:32 ΠΜ SAST
Triumfetta rhomboidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Triumfetta rhomboidea, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 04:04 ΜΜ SAST
Eulophia edwardii - Photo (c) Tracy Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tracy Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Eulophia edwardii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:38 ΠΜ SAST
Ledebouria asperifolia - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Ledebouria asperifolia, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_hulley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:45 ΠΜ SAST
Diheteropogon filifolius - Photo (c) janet_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janet_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Diheteropogon filifolius, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yenziweyehcele

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 08:41 ΠΜ SAST

Περιγραφή

smart

Trichonephila fenestrata fenestrata - Photo (c) Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Trichonephila fenestrata ssp. fenestrata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolwazi_ngcobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:20 ΜΜ SAST
Caura rufiventris - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Caura rufiventris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)

Παρατηρητής

khylemanamushrooms

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 04:16 ΜΜ SAST
Χαρουπιά - Photo (c) Sara Fonseca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Fonseca
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinsieben

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:53 ΜΜ SAST
Sporobolus africanus - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Igmar Grewar
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Sporobolus africanus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:10 ΜΜ SAST
Kalanchoe - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Γένος Kalanchoe, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiveshnee

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:56 ΠΜ SAST
Coleus hereroensis - Photo (c) Warwick Tarboton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warwick Tarboton
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Coleus hereroensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kav_ee_sha

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:51 ΠΜ SAST
Coccinia mackenii - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Coccinia mackenii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaliemassa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:40 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Hypoxis

Hypoxis hemerocallidea - Photo (c) Robbie Botes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robbie Botes
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Hypoxis hemerocallidea, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaliemassa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:44 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Thunbergia

Thunbergia atriplicifolia - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Thunbergia atriplicifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lungidlulane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:49 ΠΜ SAST
Scadoxus puniceus - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Scadoxus puniceus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο Το Κοινό (Viburnum tinus)

Παρατηρητής

karabo_sethole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 06:42 ΠΜ SAST
Βιβούρνο Το Κοινό - Photo (c) Cassiopée2010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Βιβούρνο Το Κοινό (Viburnum tinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanbodenstein

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:56 ΜΜ SAST
Ficus sycomorus sycomorus - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Ficus sycomorus ssp. sycomorus, Ένα μέλος του Συκομουριά (Ficus sycomorus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthapi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 11:19 ΠΜ SAST
Gazania - Photo (c) Philip Milne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Γένος Gazania, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthapi2

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 11:50 ΠΜ HST
Gazania - Photo (c) Philip Milne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Γένος Gazania, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaliyahm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 10:04 ΠΜ SAST
Eragrostis racemosa - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Eragrostis racemosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

katb1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 09:29 ΜΜ UTC

Τόπος

glen pine corridor (Google, OSM)

Περιγραφή

this is a photo of an insect not spinach and not "life". use magnifying class before changing my id unnecessarily. I suspect 'insect' is a vague and accurate enough designation.

Inaturalist is used by the government, local conservation organizations, educational institutions and activists in my region. It is not a joke.

Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicajvr

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 09:38 ΠΜ SAST

Τόπος

Ugu, ZA-NL, ZA (Google, OSM)
Ficus natalensis natalensis - Photo (c) Errol Douwes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Errol Douwes
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Ficus natalensis ssp. natalensis, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkhanyisic

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:56 ΠΜ SAST
Myrmosericus - Photo (c) Ludwig Eksteen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ludwig Eksteen
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Υπογένος Myrmosericus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_ann_coppinger

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:44 ΠΜ UTC
Solanum viarum - Photo (c) J. Jeffrey Mullahey, University of Florida, Bugwood.org, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Solanum viarum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jothenaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Location obscured for protection of flora and fauna. Researchers, reserve managers, interested parties, etc. are welcome to make contact for more information.

Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Euphorbia franksiae


This is a flowering example of the species submitted as an observation http://www.ispot.org.za/node/182549 and which Cassine identified as Euphorbia flanaganii.

Ετικέτες

Euphorbia flanaganii - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Euphorbia flanaganii, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Euphorbia franksiae-Forest Side 217


Ετικέτες

Euphorbia flanaganii - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη suvarna: Euphorbia flanaganii, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 7720