Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdzerefos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:00 ΠΜ SAST
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Riocreuxia torulosa var. bolusii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 08:45 ΠΜ +04
Blumea sinuata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea sinuata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:23 ΜΜ WIB
Blumea lacera - Photo (c) JODY HSIEH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JODY HSIEH
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea lacera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantboyofsingapore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:51 ΜΜ +08

Τόπος

Marina Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

A somewhat common native herb in open, disturbed areas. Less common than its relative B. axillaris.

Blumea lacera - Photo (c) JODY HSIEH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JODY HSIEH
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea lacera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wibisana

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:00 ΠΜ WIB
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inayarizqi

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 09:49 ΠΜ WIB
Blumea lacera - Photo (c) JODY HSIEH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JODY HSIEH
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea lacera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2012
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologist31

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:28 ΜΜ +08
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_wahlberg

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015

Τόπος

Roosfontein (Google, OSM)

Περιγραφή

Blumea dregeanoides


In damp grasslands and along streams. Flower heads covered with silky white hairs; in compact clusters, ray florets absent. Leaves with toothed margins.
Laggera crispata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Laggera crispata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehbidault

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2009 10:27 ΠΜ HST

Τόπος

Bouéni, Mayotte (Google, OSM)
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 08:45 ΠΜ +04
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe-rabaute

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 04:49 ΜΜ CET

Ετικέτες

Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarveshkp_gws

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 09:46 ΠΜ IST
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarveshkp_gws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 10:11 ΠΜ IST
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2011 02:19 ΜΜ IST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2008 11:48 ΠΜ IST

Τόπος

Kavesar, Thane (Google, OSM)
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreenivasan

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:08 ΠΜ IST

Τόπος

Konnakuzhy (Google, OSM)
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2010 12:32 ΜΜ IST
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anijoshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:34 ΠΜ IST

Τόπος

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivshankarchapule

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:56 ΠΜ IST

Περιγραφή

भांबूर्डी

Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:24 ΠΜ CST
Blumea sinuata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea sinuata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heramb2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 12:44 ΜΜ IST
Ceropegia juncea - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Ceropegia juncea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemuttathil

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ceropegia - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Siddarth Machado
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Ceropegia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savitha3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:38 ΠΜ IST
Ceropegia - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Siddarth Machado
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Ceropegia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitinkawthankar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:32 ΠΜ IST
Ceropegia candelabrum biflora - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Siddarth Machado
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Ceropegia candelabrum var. biflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdzerefos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:00 ΠΜ SAST
Riocreuxia - Photo (c) Jaunne-Marelize Van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaunne-Marelize Van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Riocreuxia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

sonalit

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 01:41 ΜΜ IST
Zingiber neesanum - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Zingiber neesanum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prosenjit

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 06:20 ΜΜ IST
Coldenia procumbens - Photo (c) Poornima Wijerathna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Poornima Wijerathna
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Coldenia procumbens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoosuvo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 10:58 ΠΜ IST
Blumea - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Γένος Blumea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pravin8313

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:59 ΠΜ IST
Blumea obliqua - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sushantmore: Blumea obliqua, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3975