Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2012 09:44 AM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Cyttaria darwinii - Photo (c) AlainG80, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Cyttaria darwinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2011 11:03 AM UTC
Luzuriaga radicans - Photo (c) Francisco E. Fonturbel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Luzuriaga radicans, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Malleco, CL-AR, CL (Google, OSM)
Nothofagus alpina - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Nothofagus alpina, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2011 01:52 PM UTC
Nothofagus antarctica - Photo (c) cstobie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Nothofagus antarctica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Malleco, CL-AR, CL (Google, OSM)
Nothofagus alpina - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Nothofagus alpina, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 08:09 PM -02
Nothofagus antarctica - Photo (c) cstobie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Nothofagus antarctica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2012 05:37 PM UTC
Ourisia ruellioides - Photo (c) Miguel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Ourisia ruellioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2012 05:38 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Ourisia ruellioides - Photo (c) Miguel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Ourisia ruellioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2011 01:49 PM UTC
Chloraea magellanica - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Chloraea magellanica, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2011 09:21 AM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Azara serrata - Photo (c) Cristian Riquelme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Azara serrata, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 05:53 PM -02
Αραουκάρια Η Επαλληλόφυλλος - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Αραουκάρια Η Επαλληλόφυλλος (Araucaria araucana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 05:51 PM -02

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Alstroemeria aurea - Photo (c) maragirta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Alstroemeria aurea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 05:49 PM -02

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Alstroemeria aurea - Photo (c) maragirta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Alstroemeria aurea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2011 12:44 PM UTC
Alstroemeria aurea - Photo (c) maragirta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Alstroemeria aurea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2011 01:31 PM UTC
Alstroemeria aurea - Photo (c) maragirta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Alstroemeria aurea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2012 05:01 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Chloraea magellanica - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Chloraea magellanica, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2011 11:56 AM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Codonorchis lessonii - Photo (c) Miguel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Codonorchis lessonii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2014 06:12 PM -03

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Dendroligotrichum dendroides - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Dendroligotrichum dendroides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2012 09:33 AM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Embothrium coccineum - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Embothrium coccineum, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2011 04:27 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Gavilea odoratissima - Photo (c) Vicente Pantoja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Gavilea odoratissima, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2012 12:23 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Lessonia rufa - Photo (c) Liam Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Lessonia rufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2011 07:08 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Misodendrum gayanum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 07:52 PM -02

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Maytenus disticha - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Maytenus disticha, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 07:58 PM -02

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Mitraria coccinea - Photo (c) Leonardo Tempesta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mitraria coccinea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 08:01 PM -02
Mutisia spinosa - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mutisia spinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 08:01 PM -02
Mutisia spinosa - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mutisia spinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 08:01 PM -02

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Mutisia spinosa - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mutisia spinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2011 12:12 PM UTC
Mutisia decurrens - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mutisia decurrens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2011 05:13 PM UTC

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Mutisia decurrens - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Mutisia decurrens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2014 08:13 PM -03

Τόπος

Araucanía, Chile (Google, OSM)
Nothofagus pumilio - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sur_endemico: Nothofagus pumilio, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3121