Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:44 AM CDT
Cecropia obtusifolia - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Cecropia obtusifolia, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:34 AM CDT
Sideroxylon cartilagineum - Photo (c) Emmanuel Guevara Lazcano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Emmanuel Guevara Lazcano
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Sideroxylon cartilagineum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:15 AM CDT
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:21 AM CDT
Ehretia - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Γένος Ehretia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:28 AM CDT
Heliocarpus terebinthinaceus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Heliocarpus terebinthinaceus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:52 PM CDT
Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:48 PM CDT
Cordia elaeagnoides - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Cordia elaeagnoides, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:05 PM CDT
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:58 AM CDT
Tabernaemontana tomentosa - Photo (c) Forest_13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest_13
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Tabernaemontana tomentosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:08 AM CDT
Cordia seleriana - Photo (c) guillermo_ibarra_manriquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guillermo_ibarra_manriquez
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Cordia seleriana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:21 AM CDT
Ehretia tinifolia - Photo (c) elizatorres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elizabeth Torres Bahena
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Ehretia tinifolia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelizaaabethg

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 11:18 PM PDT

Τόπος

Colima, Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

saw this in mexico, colima, its very hot and humid and sunny in colima. It can also be that hot humid weather and rain alot.

Membracis mexicana - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Membracis mexicana, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:10 AM CDT
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:11 AM CDT
Ehretia tinifolia - Photo (c) elizatorres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elizabeth Torres Bahena
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Ehretia tinifolia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:01 PM CDT

Τόπος

Comala, COL, MX (Google, OSM)
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:00 PM CDT
Cassia fistula - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Cassia fistula, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:01 PM CDT
Terminalia buceras - Photo (c) SARA CARVALHO, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by SARA CARVALHO
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Terminalia buceras, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:01 PM CDT
Terminalia catappa - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Terminalia catappa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:00 PM CDT
Cordia elaeagnoides - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Cordia elaeagnoides, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:42 AM CDT
Pithecellobium dulce - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Pithecellobium dulce, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαζία (Vachellia farnesiana)

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:41 AM CDT
Γαζία - Photo (c) Andres Bertens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Γαζία (Vachellia farnesiana)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:10 AM CDT
Tabernaemontana tomentosa - Photo (c) Forest_13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest_13
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Tabernaemontana tomentosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:57 PM CDT

Τόπος

Comala, COL, MX (Google, OSM)
Tabernaemontana tomentosa - Photo (c) Forest_13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest_13
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Tabernaemontana tomentosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)

Παρατηρητής

gladisrodriguez

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:11 AM CDT
Κοκοφοίνικας - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by obrock
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranda1981

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:06 AM CDT
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslievalencia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:18 PM CDT
Pithecellobium dulce - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Pithecellobium dulce, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslievalencia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:23 AM CDT
Syagrus romanzoffiana - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Quéno
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Syagrus romanzoffiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasua

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:13 AM CDT
Roseodendron donnell-smithii - Photo (c) Daniel Rodríguez Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Rodríguez Mendoza
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Roseodendron donnell-smithii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasua

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:13 AM CDT
Roseodendron donnell-smithii - Photo (c) Daniel Rodríguez Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Rodríguez Mendoza
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Roseodendron donnell-smithii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasua

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Swietenia humilis - Photo (c) Stephane Philizot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephane Philizot
Η ταυτότητα του χρήστη sunashielizabeth: Swietenia humilis, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 67