Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdsage

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 06:53 PM CDT

Τόπος

Seabrook, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

If you are the owner of the pier, please don’t panic and take action! Scientists have found that these birds don’t really eat all that much gamefish, and that they recovered from near-extinction (from pesticides like DDT) relatively recently (in the 1950s). This is a similar success story to that of more popular birds like the bald eagle, osprey, and peregrine falcon, and yet, most fishermen don’t appreciate their comeback, Ospreys really do eat popular gamefish (like speckled trout and redfish) as almost all of their diet, and yet, fishermen don’t kill them. So why kill cormorants? Maybe it’s that, to most eyes, they don’t look anywhere as graceful or cool as birds of prey. But the Fish and Wildlife Service, on February, proposed to cull cormorants, and I don’t support this. https://www.audubon.org/news/without-solid-science-government-plans-expand-cormorant-killing-efforts

Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:26 AM MDT
Helenium amarum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Helenium amarum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:02 PM CDT

Περιγραφή

At Little River Event Center. Manicured landscape.

Calyptocarpus vialis - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Calyptocarpus vialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 03:40 PM CDT
Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vsvogelaar
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

potterswasp

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 02:12 PM CDT

Περιγραφή

Coach whip. Introduced to me by house cat.

Masticophis flagellum - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Masticophis flagellum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 09:38 AM CDT
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:50 PM UTC

Περιγραφή

Observed the flora/fauna along Mustang Creek as part of the ECRMN Winter bioBlitz

Procambarus acutus - Photo (c) Tony Palacios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palacios
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Procambarus acutus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 02:21 PM CST
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:45 PM CST

Περιγραφή

Day Two of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
I must remind myself to look at the "everyday" plants when participating in a bioblitz.

Quercus stellata - Photo (c) Cosmic Cat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Quercus stellata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:03 PM CST

Περιγραφή

Day Two of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Winter and early spring time plant.

Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:59 PM CST

Περιγραφή

Day Two of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
A tangle on the grapevines. Last photo shows new growth.

Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:06 PM CST

Περιγραφή

Day Two of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
In my "drive" growing in compacted soil.

Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:30 PM UTC

Περιγραφή

Observed flora/fauna along Mustang Creek as part of the ECRMN Winter bioBlitz.

Rumex crispus - Photo (c) NY State IPM Program  at Cornell University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:18 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Substrate: dead oak twig

Ramalina celastri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Ramalina celastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:25 PM UTC

Περιγραφή

Observed the flora/fauna along Mustang Creek as part of the ECRMN Winter bioBlitz.

Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:10 AM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
At the bird seed feeder outside my kitchen window.

Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:55 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Noticed more hills of these today than I saw all last year.

Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 11:59 AM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
On the Osage Orange tree in the donkey pen.

Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Phoradendron leucarpum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:13 AM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Near the bird seed feeder outside my kitchen window.

Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:10 AM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
At the bird seed feeder outside my kitchen window.

Spizella passerina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:55 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
The common stuff.

Cynodon dactylon - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Cynodon dactylon, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:58 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
Several scattered specimens that have gained some size.

Sesbania drummondii - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Sesbania drummondii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 12:02 PM CST

Περιγραφή

Day One of the El Camino Real TMN Winter Seasonal BioBlitz.
In my "yard".

Stellaria media - Photo (c) Kai Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kai Yang
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

chenderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:13 PM CST
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:14 PM CST
Lamium amplexicaule - Photo (c) hchuang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hchuang
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:15 PM CST
Stellaria media - Photo (c) Kai Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kai Yang
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:12 PM CST
Lagerstroemia indica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Lagerstroemia indica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tnewman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Sialia sialis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:08 PM CDT
Agelenidae - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Οικογένεια Agelenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmco

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:11 PM MDT
Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunasak: Euptoieta claudia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 230