Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:37 ΠΜ EAT
Zonosaurus ornatus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Zonosaurus ornatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 05:49 ΠΜ EAT
Boophis tephraeomystax - Photo (c) devinedmonds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by devinedmonds
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Boophis tephraeomystax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 07:44 ΜΜ EAT
Hemidactylus mercatorius - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Hemidactylus mercatorius, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 07:02 ΠΜ EAT
Guibemantis pulcher - Photo (c) devinedmonds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by devinedmonds
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Guibemantis pulcher, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meggiew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:00 ΜΜ AEDT
Lophosaurus spinipes - Photo (c) Giverny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giverny
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Lophosaurus spinipes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meggiew

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:25 ΠΜ AEST
Saltuarius cornutus - Photo (c) Dominic Chaplin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dominic Chaplin
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Saltuarius cornutus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meggiew

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 09:30 ΜΜ AEST
Oedura tryoni - Photo (c) Michael Jefferies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Oedura tryoni, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:24 ΜΜ CST
Gastrophryne carolinensis - Photo (c) matt_whitbeck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matt_whitbeck
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Gastrophryne carolinensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2014

Τόπος

Pahu forest, Benin (Google, OSM)
Hemidactylus - Photo (c) N. Mahathi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by N. Mahathi
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Γένος Hemidactylus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a tiny broken stump

Lincoln County

Ensatina eschscholtzii oregonensis - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Ensatina eschscholtzii ssp. oregonensis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msavage3023

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 05:59 ΜΜ CST
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfcmiller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 05:59 ΜΜ CST
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolnewbugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:33 ΜΜ PST
Pituophis catenifer catenifer - Photo (c) Jill Matsuyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Pituophis catenifer ssp. catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twydle2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 09:50 ΠΜ PST
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 04:49 ΜΜ GMT

Ετικέτες

Phelsuma pusilla pusilla - Photo (c) Matthew Moskwik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Moskwik
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Phelsuma pusilla ssp. pusilla, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

zoe_jewell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile gecko on inside wall. About 5cm long.

Ετικέτες

Ταρέντολα - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emc_42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 12:58 ΜΜ AWST
Tiliqua rugosa - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Tiliqua rugosa, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annekevet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:25 ΠΜ PDT
Uta - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Γένος Uta, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monarchdavid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 04:54 ΜΜ AEDT
Pogona barbata - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Pogona barbata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleward212

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Bolinas, CA, US (Google, OSM)
Pituophis catenifer catenifer - Photo (c) Jill Matsuyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Pituophis catenifer ssp. catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 12:52 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Ασβός - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Αμερικανικός Ασβός (Taxidea taxus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebalestreri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 12:20 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

az_loren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 07:57 ΠΜ MST
Hypsiglena chlorophaea - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Hypsiglena chlorophaea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertpenguin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Nyctixalus pictus - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Nyctixalus pictus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antbennet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 07:10 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Seen in Ranomafana arboretum

Heterixalus alboguttatus - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Heterixalus alboguttatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillbsydney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2013 01:56 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Anja Reserve, Madagascar

Heterixalus luteostriatus - Photo (c) Max Omick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Max Omick
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Heterixalus luteostriatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gluckert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 10:05 ΠΜ EST

Τόπος

Moraga, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Down the bank in the water. Didn’t want to disturb it so pics terrible.

Ετικέτες

Taricha - Photo (c) nlimon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nlimon
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Γένος Taricha, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gluckert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:56 ΜΜ MST
Urosaurus ornatus - Photo (c) Laurens R Halsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurens R Halsey
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Urosaurus ornatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gluckert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:31 ΠΜ MST
Uta stansburiana - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Uta stansburiana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gluckert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:42 ΠΜ MST
Phrynosoma solare - Photo (c) Rafa Lara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafa Lara
Η ταυτότητα του χρήστη sullivanribbit: Phrynosoma solare, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 14523