Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferdania

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 02:27 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skeptyk

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 12:35 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divitre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 03:22 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divitre

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 04:54 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriy21

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:38 PM UTC

Τόπος

Тольятти (Google, OSM)

Περιγραφή

Я думал, что это медуница…

Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaglazunov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 09:36 AM +05
Pentanema britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Pentanema britannica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 04:09 PM +04
Hylotelephium telephium - Photo (c) George Kholin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Hylotelephium telephium, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:18 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:36 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:19 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:03 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:42 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:31 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:54 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreymoskvichev

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:21 PM +04
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana-flowers-lover

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021
Senecio doria - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Senecio doria, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:33 AM +04
Lomelosia isetensis - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Lomelosia isetensis, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:53 PM +04

Περιγραφή

Scabiosa isetensis L. (семейство Dipsacaceae)

Скабиоза исетская

Lomelosia isetensis - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Lomelosia isetensis, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihail13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 01:09 PM +05
Symphyotrichum × salignum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Symphyotrichum × salignum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronella

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:59 PM +04
Agropyron cristatum - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Agropyron cristatum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariakozhevnikova

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 08:12 AM UTC
Scorzonera purpurea - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Scorzonera purpurea, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 03:21 PM MSK

Περιγραφή

Research project 19-44-233012 funded by RFBR and Krasnodar Krai Government

Salvia nemorosa pseudosylvestris - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Salvia nemorosa ssp. pseudosylvestris, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist15271

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 04:19 PM +05
Salvia nemorosa pseudosylvestris - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Salvia nemorosa ssp. pseudosylvestris, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaglazunov

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 12:03 PM +05
Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:25 PM +13
Andromeda polifolia - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Andromeda polifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:47 AM +13
Larix sibirica - Photo (c) Leena Aarnio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Larix sibirica, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:27 PM +13
Vaccinium vitis-idaea minus - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Vaccinium vitis-idaea ssp. minus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:46 AM +13
Angelica decurrens - Photo (c) Valerii Glazunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Angelica decurrens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:33 PM MSK
Actaea spicata - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Actaea spicata, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:33 PM MSK
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stsenator: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1121