Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:23 PM +07
Iris ruthenica - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Iris ruthenica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 04:44 PM +07
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:35 PM +07
Δορυφόρος Της Πατάτας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

naturalist55739

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:20 PM UTC
Galium odoratum - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Galium odoratum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naeper

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:44 PM +07
Matteuccia - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Γένος Matteuccia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:14 PM +07
Stipa pennata - Photo (c) felixerhard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by felixerhard
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Stipa pennata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:11 PM +07
Polygonatum - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Γένος Polygonatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:12 PM +07
Trollius asiaticus - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Trollius asiaticus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:48 PM +07
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) kingo7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:44 PM +07
Melolontha hippocastani - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Melolontha hippocastani, Ένα μέλος του Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:04 PM +07
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 06:12 PM +07
Polygonatum odoratum - Photo (c) paolapalazzolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paolapalazzolo
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Polygonatum odoratum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:15 PM UTC

Τόπος

Бердск (Google, OSM)
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 08:15 PM +07
Euphorbia virgata - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Euphorbia virgata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:33 PM +07
Ixodes persulcatus - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Ixodes persulcatus, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 08:11 PM +07

Τόπος

Бердск (Google, OSM)
Chrysomela populi - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Chrysomela populi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:47 PM +07

Τόπος

Бердск (Google, OSM)
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Attila Oláh
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:21 PM +07
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:18 PM +07

Τόπος

Бердск (Google, OSM)
Syringa vulgaris - Photo (c) drweltschmerz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Syringa vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 07:14 PM +07
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

anna_pavlyuk82

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 07:03 PM +07
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:19 PM +06

Περιγραφή

Старый березняк на берегу лесного ручья

Trollius asiaticus - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Trollius asiaticus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 06:30 PM +06

Περιγραφή

Старый березняк, берег лесного ручья

Paris quadrifolia - Photo (c) balmierpluto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by balmierpluto
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Paris quadrifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:31 PM +07
Pulsatilla patens - Photo (c) Alfred Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Pulsatilla patens, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:18 PM +07
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 03:43 PM +07
Pteridium - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Γένος Pteridium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:50 PM +07
Gyromitra esculenta - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Gyromitra esculenta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:23 PM +07
Equisetum pratense - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Equisetum pratense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgazakharova1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 07:54 PM +07
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana_serikova

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021
Ranunculus auricomus - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stocking: Ranunculus auricomus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 64