Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:38 ΠΜ SAST
Polygala myrtifolia myrtifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Polygala myrtifolia var. myrtifolia, Ένα μέλος του Μυρτόφυλλο Πολύγαλα (Polygala myrtifolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

brucearmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:42 ΜΜ SAST
Ασπάραγος - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcorven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:09 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia muricata - Photo (c) garyk22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Metalasia muricata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:00 ΜΜ SAST
Cynanchum obtusifolium - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Cynanchum obtusifolium, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica)

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:01 ΜΜ SAST
Φραγκοσυκιά - Photo (c) martishte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:04 ΜΜ SAST
Asparagus aethiopicus - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Mesaglio
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Asparagus aethiopicus, Ένα μέλος του Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:14 ΠΜ SAST
Triglochin bulbosa - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Triglochin bulbosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:37 ΜΜ SAST
Geissorhiza - Photo (c) Patrick Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Γένος Geissorhiza, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:04 ΜΜ SAST
Gladiolus floribundus - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Gladiolus floribundus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:59 ΠΜ SAST
Phylica purpurea - Photo (c) naturesvalleytrust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturesvalleytrust
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Phylica purpurea, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:56 ΠΜ SAST
Struthiola myrsinites - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Struthiola myrsinites, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:39 ΠΜ SAST
Erica articularis - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Erica articularis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:12 ΠΜ SAST
Cyphia sylvatica - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Cyphia sylvatica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 06:46 ΠΜ SAST
Ochna serrulata - Photo (c) la-narinthira_kha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Ochna serrulata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 09:25 ΠΜ SAST
Erica regia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Erica regia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janvorster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 08:53 ΠΜ SAST
Agathosma capensis - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Agathosma capensis, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:58 ΜΜ SAST

Τόπος

Mossel Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Crocosmia aurea - Photo (c) Álvaro San José, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Álvaro San José
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Crocosmia aurea, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 10:35 ΠΜ SAST
Putterlickia pyracantha - Photo (c) FOSTER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FOSTER
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Putterlickia pyracantha, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Eek - how on earth did this get here... must have selected the wrong 'saved' location. Adjusted 20th Feb.

Tritoniopsis caffra - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Tritoniopsis caffra, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariechen1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:13 ΠΜ SAST
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 04:56 ΜΜ SAST
Conicosia pugioniformis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Conicosia pugioniformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:00 ΜΜ SAST
Gasteria - Photo (c) lieselm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Γένος Gasteria, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:09 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Searsia - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Γένος Searsia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:16 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Lomariocycas tabularis - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Lomariocycas tabularis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:54 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Osteospermum corymbosum - Photo (c) mal60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Osteospermum corymbosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:38 ΠΜ SAST
Muraltia muirii - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Muraltia muirii, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keziab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:28 ΜΜ SAST
Nymania capensis - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Nymania capensis, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keziab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:13 ΜΜ SAST
Senecio angulatus - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Senecio angulatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:22 ΠΜ SAST

Περιγραφή

GSB 2022

Erica cerinthoides cerinthoides - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Erica cerinthoides var. cerinthoides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:54 ΠΜ SAST

Περιγραφή

GSB 2022

Linum africanum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη stilbaai_herbarium: Linum africanum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 97