Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Many mushrooms growing from dead logs

Gymnopus - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Γένος Gymnopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:35 ΜΜ EDT
Pluteus hongoi - Photo (c) drewccap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Pluteus hongoi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Several mushrooms growing in the soil near a medium sized sycamore tree

Tubaria - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Γένος Tubaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small mushroom growing out of soil

Gymnopus earleae - Photo (c) Beth Ace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Ace
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Gymnopus earleae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmycena

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:10 ΜΜ CDT
Agrocybe humosa - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Agrocybe humosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmycena

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023

Τόπος

3725 Highway 12 (Google, OSM)

Περιγραφή

In potted Spathiphyllum from Florida

Melanoleuca griseobrunnea - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Russell
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Melanoleuca griseobrunnea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Many small mushrooms growing in the grass

Panaeolus foenisecii - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Panaeolus foenisecii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Many tiny mushrooms on a dead log

Crepidotus crocophyllus - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Crepidotus crocophyllus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmycena

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:25 ΠΜ CDT
Megacollybia rodmanii - Photo (c) Dana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dana
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Megacollybia rodmanii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmycena

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:20 ΠΜ CDT
Entoloma conferendum - Photo (c) Franky Adair, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Franky Adair
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Entoloma conferendum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Large mushrooms growing from grassy soil several feet from a mulched stump

Pluteus petasatus - Photo (c) milavth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by milavth
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Pluteus petasatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycomarvel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:27 ΜΜ CDT
Sarcoscypha occidentalis - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Sarcoscypha occidentalis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

singletonjr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 03:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cream spore print

Mycena niveipes - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Mycena niveipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

singletonjr

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This is a guess. Spore print looks brown to me, not pink.

Psathyrella - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Γένος Psathyrella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycomarvel

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:01 ΜΜ CDT
Gymnopus subsulphureus - Photo (c) L. Sues, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by L. Sues
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Gymnopus subsulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:03 ΜΜ EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by N.W.R
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycomarvel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 01:17 ΜΜ CST
Pseudospongipellis unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Pseudospongipellis unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Inocybe dulciolens - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Russell
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Inocybe dulciolens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius flavifolius - Photo (c) SMSchnerre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SMSchnerre
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius flavifolius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Cortinarius caperatus - Photo (c) Annie Weissman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annie Weissman
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius caperatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius iodes - Photo (c) Charles de Martigny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius iodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Russula dissimulans - Photo (c) Eric Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Russula dissimulans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius squalidus - Photo (c) David McCheyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David McCheyne
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius squalidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius anocorium - Photo (c) Brian Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius anocorium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius lucorum - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius lucorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Russula adusta - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Russula adusta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius squamivenetus - Photo (c) David McCheyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David McCheyne
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius squamivenetus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius deceptivus - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius deceptivus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cortinarius phoeniceus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη stevilkinevil: Cortinarius phoeniceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 17424