Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtnay1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 11:24 AM NZDT
Coprosma - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Γένος Coprosma, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtnay1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 11:23 AM NZDT
Scolypopa australis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Scolypopa australis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katjenkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Found eating taro leaves

Spodoptera litura - Photo (c) Craig Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Williams
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Spodoptera litura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:39 PM HST
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:39 PM HST
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwatton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 03:07 PM NZDT

Τόπος

Opotiki, NZ-BP, NZ (Google, OSM)
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splatkat78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:10 PM NZDT

Περιγραφή

Harlequin ladybug? 3mm long

Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στερνόρρυγχα (Υποτάξη Sternorrhyncha)

Παρατηρητής

tracey242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:45 PM NZDT

Περιγραφή

palm bugs

Pseudococcidae - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Οικογένεια Pseudococcidae, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spsbiota

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:59 PM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Ladybug

Cleobora mellyi - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Cleobora mellyi, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyv01

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:59 PM NZST

Τόπος

Rotorua, NZ-WK, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Sandfly or Midgie? Lives in my pot plants and die on the window sill, annoying, try to fly into my face.

Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Μαρούλι - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Μαρούλι (Lactuca sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markself

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Larvae feeding on prunus sp.

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_cridge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 06:18 PM NZDT

Τόπος

Rotorua, NZ-BP, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar

Uresiphita maorialis - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Uresiphita maorialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemma_elizabeth_hughes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:24 PM NZDT

Περιγραφή

pvh nymph?

Scolypopa australis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Scolypopa australis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyzacandmia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 11:09 AM +13
Zorion - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Γένος Zorion, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2020
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

yesisusilawati

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 08:39 PM +07

Τόπος

Gunung Galunggung (Google, OSM)
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:42 PM NZDT

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Small winged insect

Arocatus rusticus - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Claas Damken
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Arocatus rusticus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:42 PM NZDT

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Small winged insect

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun_thompson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 05:39 PM +13

Περιγραφή

With a mite on its back

Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo12

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 04:33 PM +13
Arhopalus ferus - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Arhopalus ferus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 01:24 AM NZDT
Epiphyas postvittana - Photo (c) Ben Sale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Epiphyas postvittana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 01:44 AM NZDT
Cnephasia jactatana - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Cnephasia jactatana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 01:46 AM NZDT
Epiphyas postvittana - Photo (c) Ben Sale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Epiphyas postvittana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moonshadowgirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 11:27 AM +13
Planotortrix - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Γένος Planotortrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 11:37 PM +13
Epiphyas postvittana - Photo (c) Ben Sale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Epiphyas postvittana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_sutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 04:30 PM NZDT
Demetrida nasuta - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Uwe Schneehagen
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Demetrida nasuta, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al45

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 04:03 PM +13
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngaro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 04:47 PM NZDT

Περιγραφή

47681,afternoon, outdoors, bush, pine forest

Aedes notoscriptus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη stevepawson: Aedes notoscriptus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 174