Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank103

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 08:56 AM BST
Carlina curetum - Photo (c) יאיר אור, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Carlina curetum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloehw

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:22 PM CEST
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ian Evernden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

abipilk

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:13 PM CEST
Anthus - Photo (c) themadbirdlady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Anthus, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janebossyboots

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 11:12 AM CEST

Περιγραφή

I think this is a sun beetle but I'm not sure

Aphodius - Photo (c) tapaculo99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Aphodius, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarka

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016

Τόπος

Eastsound, wa (Google, OSM)

Περιγραφή

Freshwater. Something like sp. brevistriata?

Epithemia gibba - Photo (c) khatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Epithemia gibba, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janebee123

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 11:19 AM BST

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Σύνθετο Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meleniad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 11:46 AM +14
Steatoda grossa - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meleniad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 11:28 AM SAST

Τόπος

Edessa (Google, OSM)
Lixus - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Lixus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviswj

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016
Lepocinclis - Photo (c) Austin 0201, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Lepocinclis, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dremsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 04:52 PM EDT

Περιγραφή

Abundant snails found all over cultivated and wild plants

Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών (Theba pisana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dremsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016 03:59 PM +03

Περιγραφή

1 cm pale salticid on wall

Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucewbailey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 10:58 AM +03
Argynnis pandora - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Argynnis pandora, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

emgladek

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 02:51 PM +03
Δενδρολίβανο - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δριμία Η Νουμιδική (Drimia numidica)

Παρατηρητής

jobundervoet

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 12:52 PM EEST

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Δριμία Η Νουμιδική - Photo (c) Francesca Graziani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Δριμία Η Νουμιδική (Drimia numidica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δριμία Η Νουμιδική (Drimia numidica)

Παρατηρητής

passera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 02:33 PM CET
Δριμία Η Νουμιδική - Photo (c) Francesca Graziani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Δριμία Η Νουμιδική (Drimia numidica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahfaulwetter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2013 05:07 PM EET

Τόπος

Crete, Greece (Google, OSM)
Schizophyllum amplum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Schizophyllum amplum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahfaulwetter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2013 01:12 PM EEST
Schizophyllum amplum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Schizophyllum amplum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuttlefish_logic

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019

Τόπος

Xerokampos (Google, OSM)
Iris oratoria - Photo (c) Hailey Adler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Iris oratoria, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 11:16 AM EEST
Σαμιαμίδι - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

aliceolivia

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 11:09 AM UTC

Περιγραφή

Insect (larval?)

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 08:55 AM EEST
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δειλινό (Mirabilis jalapa)

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 08:52 AM EEST

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Δειλινό - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Δειλινό (Mirabilis jalapa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist18933

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 02:33 AM +03

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Cicada - Photo (c) Pavel Trhoň, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Cicada, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist18933

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 02:33 AM +03

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Τζιτζίκια - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 11:59 AM EEST
Ficus benjamina benjamina - Photo (c) Chuck Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Ficus benjamina var. benjamina, Ένα μέλος του Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελιά (Olea europaea)

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 12:05 PM EEST
Ελιά - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Ελιά (Olea europaea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

mariahpl

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 11:50 AM EEST
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vraoltysov

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:09 AM +03

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Cicada - Photo (c) Pavel Trhoň, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Γένος Cicada, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιανοσαλίγκαρος (Massylaea vermiculata)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 05:34 PM +03

Τόπος

Tarsus, Turkey (Google, OSM)

Περιγραφή

I think these snails are all the same species, despite differences in shell color and pattern.

Λιανοσαλίγκαρος - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Λιανοσαλίγκαρος (Massylaea vermiculata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dictionarywrites

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 04:58 PM BST

Τόπος

Crete, Greece (Google, OSM)
Τρανόσαυρα - Photo (c) Petr Kouba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevedaniels: Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 268