Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:54 PM EDT

Τόπος

Oak Park, GA, USA (Google, OSM)
Cladonia evansii - Photo (c) kucycads, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia evansii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:54 PM EDT

Τόπος

Oak Park, GA, USA (Google, OSM)
Cladonia evansii - Photo (c) kucycads, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia evansii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:56 AM EDT
Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia subtenuis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:36 AM EDT
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:52 PM EST
Cladonia peziziformis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia peziziformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:52 PM EST
Cladonia peziziformis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia peziziformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:46 AM EST

Τόπος

Plantation Road (Google, OSM)
Andrenosoma - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Andrenosoma, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaohler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 04:51 PM EST
Megaphorus minutus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Megaphorus minutus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flashberry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 01:09 PM EST
Usnea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Castilleja latifolia - Photo (c) Jeremiah Degenhardt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Castilleja latifolia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 08:12 PM PDT
Niebla cephalota - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Niebla cephalota, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbost

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:34 PM EST

Τόπος

Sorrento, FL, US (Google, OSM)
Cladonia evansii - Photo (c) kucycads, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia evansii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 01:52 PM EST

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area

Sabal palmetto - Photo (c) poncholibre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeldelago

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 12:00 PM EST

Τόπος

Apopka, FL, USA (Google, OSM)
Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia subtenuis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdw32701

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022
Anas fulvigula - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Anas fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliana415

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 05:35 PM EST

Περιγραφή

Vine

Pyrostegia venusta - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Pyrostegia venusta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Έλους (Sylvilagus palustris)

Παρατηρητής

mattyluf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 07:01 PM EST
Κουνέλι Του Έλους - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Κουνέλι Του Έλους (Sylvilagus palustris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2009 01:56 PM MDT
Megaphorus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Megaphorus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2009 03:36 PM MDT
Megaphorus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Megaphorus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:20 AM EST
Ramalina complanata - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Ramalina complanata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 08:51 AM EDT

Περιγραφή

not spanish moss here

Ramalina usnea - Photo (c) Alejandro Huereca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Ramalina usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:27 PM EDT

Περιγραφή

Perhaps an Usnea sp.? Seems too long and stringy to be Ramalina sp. Seems to have fallen out of a surrounding pine tree. Didn't see any obvious apothecia or other reproductive structures.

Ramalina usnea - Photo (c) Alejandro Huereca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Ramalina usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:20 AM EST
Ramalina willeyi - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Ramalina willeyi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brick911

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 08:07 AM EDT
Sabal palmetto - Photo (c) poncholibre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodynaturenut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 05:57 PM EDT

Τόπος

Longwood (Google, OSM)
Sabal palmetto - Photo (c) poncholibre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaximandro13

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:18 PM EDT

Τόπος

Chuluota (Google, OSM)
Sabal palmetto - Photo (c) poncholibre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceneville

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 02:52 PM EST
Parmotrema perforatum - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Parmotrema perforatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gldearman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:06 PM EDT

Περιγραφή

Observed after dark sleeping on tall vegetation in unused pasture.

Diogmites properans - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Diogmites properans, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craterdogs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 03:20 PM EST

Τόπος

Palm Beach Gardens (Google, OSM)
Ommatius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Ommatius, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickowen

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:14 PM EDT
Ommatius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Ommatius, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2703