Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:43 PM PST
Vulpicida - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Vulpicida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:27 AM PST
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:54 AM PST

Περιγραφή

On fallen but still living pine

Parmotrema - Photo (c) Colin Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Parmotrema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eemag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 03:34 PM EST
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbijd92

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 09:32 AM EST
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievesylvester

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 02:07 PM EST
Cladonia subradiata - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia subradiata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick0827

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 07:17 PM EDT

Περιγραφή

I’ve never seen lichen with what looked like fruits on them! These were growing on old wooden chairs that are always exposed to the weather!

Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayakant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 09:58 AM EST
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kp89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:34 PM EDT

Τόπος

Hilliard, FL, USA (Google, OSM)
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastar451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 08:12 AM EST
Cladonia ravenelii - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:44 AM EST

Περιγραφή

Bluefield Ranch Preserve, St Lucie County, FL

Ετικέτες

Cladonia ravenelii - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:00 AM UTC
Cladonia didyma - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia didyma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squamatologist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2008 08:57 AM CST

Περιγραφή

British Soldiers (Cladonia cristatella) behind Foxtail Clubmoss (Lycopodiella alopecuroides), Leon County, Florida

Cladonia didyma - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia didyma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdeneve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:32 AM EDT

Περιγραφή

; Crooked Lake WEA, Frostproof, FL

Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliagraceperez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:57 PM EST
Cladonia ravenelii - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievesylvester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:58 PM EST
Cladonia ravenelii - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisha_sa

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:46 PM EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldbiologistkara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 03:33 PM EST
Cladonia ravenelii - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chezowitz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 10:40 AM EDT

Τόπος

Dunnellon (Google, OSM)
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:52 AM EST

Τόπος

Lyonia Preserve (Google, OSM)
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfranz1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:10 PM EST

Περιγραφή

erna nixon park

Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llewllynn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:27 AM EST
Cladonia leporina - Photo (c) Rachel Keuler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Keuler
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia leporina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llewllynn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:36 AM EST
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

lowe_a_026

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:47 PM EST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:24 PM EST

Τόπος

Sebring (Google, OSM)
Cladonia subradiata - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Cladonia subradiata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghouchkhani_k_09

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:20 PM EST
Parmotrema - Photo (c) Colin Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Γένος Parmotrema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_b10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 10:29 AM EST
Usnea strigosa - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Usnea strigosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cunningham_alayna_011

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:27 PM EST
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnyotter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 03:35 PM EST
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:39 PM EST
Arthonia rubrocincta - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη stevecollins: Arthonia rubrocincta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 7177