Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:45 PM EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)
Stigmella macrocarpae - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Stigmella macrocarpae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:47 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:00 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:37 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:36 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:55 PM EDT
Elachista cucullata - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Elachista cucullata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:29 PM EDT
Acronicta lobeliae - Photo (c) Andrew Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Acronicta lobeliae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:55 PM EDT
Elaphria alapallida - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Elaphria alapallida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:56 PM EDT
Choristoneura fractivittana - Photo (c) Rick Ballard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Choristoneura fractivittana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:54 PM EDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Hypena baltimoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:54 PM EDT
Monopis longella - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Monopis longella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:28 PM EDT
Ancylis burgessiana - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Ancylis burgessiana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:20 PM EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cladara limitaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:22 PM EDT
Nemoria bistriaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Nemoria bistriaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:28 AM EDT
Hydriomena - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Γένος Hydriomena, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:56 PM EDT
Paraeschra georgica - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Paraeschra georgica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:05 PM EDT
Colocasia flavicornis - Photo (c) Oliver K. Reichl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Colocasia flavicornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:43 AM EDT
Baileya ophthalmica - Photo (c) Marvin Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Baileya ophthalmica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:24 AM EDT
Celastrina - Photo (c) niccolaus88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Γένος Celastrina, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:07 PM EDT
Achatia distincta - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Achatia distincta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:23 PM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:08 PM EDT
Cerastis tenebrifera - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cerastis tenebrifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:57 PM EDT
Melanolophia signataria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Melanolophia signataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:56 PM EDT
Lithophane - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Γένος Lithophane, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:22 PM EDT
Phoberia atomaris - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Phoberia atomaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:29 PM EDT
Orthosia rubescens - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Orthosia rubescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:27 AM EDT
Cladara atroliturata - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cladara atroliturata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:41 PM EDT

Τόπος

Sessions Woods WMA (Google, OSM)
Melanolophia canadaria - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Melanolophia canadaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:10 PM EDT

Τόπος

Sessions Woods WMA (Google, OSM)
Cleora sublunaria - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cleora sublunaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:48 PM EDT

Τόπος

Sessions Woods WMA (Google, OSM)
Dyseriocrania griseocapitella - Photo (c) John Trent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Dyseriocrania griseocapitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36