Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colivia

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:43 PM EDT
Cymindis limbata - Photo (c) Matt Muir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cymindis limbata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colivia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:58 PM EDT
Cymindis limbata - Photo (c) Matt Muir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cymindis limbata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 10:07 PM EDT

Περιγραφή

Pseudochelaria pennsylvanica - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Pseudochelaria pennsylvanica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:46 PM EDT
Macrosaccus robiniella - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Klymko
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Macrosaccus robiniella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:20 PM EDT
Macrosaccus robiniella - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Klymko
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Macrosaccus robiniella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:13 AM EDT

Τόπος

Boxford, MA, USA (Google, OSM)
Phyllonorycter argentifimbriella - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Phyllonorycter argentifimbriella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Atarba picticornis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Atarba picticornis, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:30 PM EDT
Ctenophora nubecula - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Ctenophora nubecula, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:13 PM EDT
Chrysopophthorus americanus - Photo (c) Geoff Pekor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Pekor
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Chrysopophthorus americanus, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:45 PM EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)
Stigmella nigriverticella - Photo (c) Zach DuFran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach DuFran
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Stigmella nigriverticella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:35 PM EDT
Coptotriche citrinipennella - Photo (c) hsvgardengirl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hsvgardengirl
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Coptotriche citrinipennella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 10:24 PM EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)
Coptotriche citrinipennella - Photo (c) hsvgardengirl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hsvgardengirl
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Coptotriche citrinipennella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:45 PM EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)
Stigmella macrocarpae - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Stigmella macrocarpae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:47 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:00 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:37 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:36 PM EDT
Leucomele miriamella - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Leucomele miriamella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:55 PM EDT
Elachista cucullata - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Elachista cucullata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:29 PM EDT
Acronicta lobeliae - Photo (c) Andrew Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Acronicta lobeliae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:55 PM EDT
Elaphria alapallida - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Elaphria alapallida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:56 PM EDT
Choristoneura fractivittana - Photo (c) a_anctil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Choristoneura fractivittana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:54 PM EDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Hypena baltimoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:54 PM EDT
Monopis longella - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael H. King
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Monopis longella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:28 PM EDT
Ancylis burgessiana - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Ancylis burgessiana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:20 PM EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Cladara limitaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:22 PM EDT
Nemoria bistriaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Nemoria bistriaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:28 AM EDT
Hydriomena - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Γένος Hydriomena, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:56 PM EDT
Paraeschra georgica - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Paraeschra georgica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:05 PM EDT
Colocasia flavicornis - Photo (c) Oliver K. Reichl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oliver K. Reichl
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Colocasia flavicornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:43 AM EDT
Baileya ophthalmica - Photo (c) Anna Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη steve432king: Baileya ophthalmica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48