Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleblancford

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 09:40 ΠΜ PDT
Feron kingi - Photo (c) Jill Matsuyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Feron kingi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:25 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:22 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Epilobium canum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Epilobium canum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:23 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:21 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:21 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:20 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Helenium puberulum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Helenium puberulum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:19 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:16 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Vitis californica - Photo (c) Alex Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Lee
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Vitis californica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:04 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) jules_f, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jules_f
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:49 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

with more than usual numbers of buckeyes in most clumps.

Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:58 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Vitis californica - Photo (c) Alex Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Lee
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Vitis californica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:38 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Holocarpha heermannii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Holocarpha heermannii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:32 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Quercus douglasii - Photo (c) michae lmarchiano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by michae lmarchiano
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Quercus douglasii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:18 ΜΜ PST
Croton setiger - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Croton setiger, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:10 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Grindelia camporum - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Grindelia camporum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:06 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Rhamnus ilicifolia - Photo (c) 2009 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Rhamnus ilicifolia, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:01 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Frangula californica - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Frangula californica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:04 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Eriodictyon californicum - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Eriodictyon californicum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:35 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:35 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Lupinus albifrons albifrons - Photo (c) Avery Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Lupinus albifrons var. albifrons, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:34 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:17 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Pinus sabiniana - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Pinus sabiniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:23 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Tamalia coweni - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Tamalia coweni, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:10 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Arctostaphylos manzanita laevigata - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Arctostaphylos manzanita ssp. laevigata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:13 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Pickeringia montana - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Pickeringia montana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:09 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Arctostaphylos auriculata - Photo (c) Henry Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Arctostaphylos auriculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:08 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:06 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Arctostaphylos auriculata - Photo (c) Henry Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Arctostaphylos auriculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:02 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Dittrichia graveolens - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη steve-beatty: Dittrichia graveolens, Ένα μέλος του Διτριχία (Γένος Dittrichia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13350