Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michele_grabke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2011 03:12 PM HST
Σπαθοληστόγλαρος - Photo (c) jomilo75, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Σπαθοληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

abigial41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:04 AM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Worst photos ever of the mega rarity. 1st state record.

Setophaga kirtlandii - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Setophaga kirtlandii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:43 PM PDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) Geoff Coe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Περιγραφή

See:
http://www.inaturalist.org/observations/2091917
for yesterday's obs in this same area and for context.

This was a day we observed one of the amazing phenomena of nature regarding bird migration, and specifically, Ross’s Gull migration. Weather conditions for humans was very tough with temps of 22-24 degrees F and a very stiff NE wind ranging from 20 to 30 mph all day long. Isaac and I arrived at the base of the point at Barrow about 9:45 AM just after there was enough light to see. We started seeing Ross’s Gulls heading NE along the coast, typically from 100-300 meters offshore. They were mainly in loose groups of 5 to 25 individuals with a few minutes between groups. We took many photos, but it was dark and overcast and conditions for photos difficult. Most of out shots were taken at 3200 ISO in order to have any decent shutter speed, and with the birds 100 to 300 meters away it made photo ops challenging at best…..but we got shots. The conditions for humans was such that we could stand about 5 minutes outside before we had to seek shelter in the car. We were bundled in long underwear, many layers of warm clothing and parkas, but it was COLD! To make a long story short, we tallied 600-800 Ross’s Gulls between 9:45 AM and noon when the movement slowed down considerably. Can you believe 600-800 Ross’s Gulls! We were not using a scope, just binocs. I have no idea how many Ross's Gulls were moving NE along the coast beyond our vision but I am satisfied that multiple thousands of Ross's Gulls migrated past Barrow on this day. The birds were not stopping to feed, but simply moving against the strong wind with ease. Two other small groups of observers independently tallied over 1000 Ross’s Gulls this day in nearby spots along this same area of shoreline. The shoreline where you can view these birds is probably 7-10 miles long so just wherever you happen to plant yourself is where you can look from. It was an amazing spectacle, but we still have not had any of these birds very close so we are still hoping for that really close encounter that can happen. As I mentioned in yesterday's post, this species is likely the most seldom seen of North American gulls (and certainly one of the most beautiful) and most U.S. observers will never see one. To see 600+ in one day is just unbelievable. I will post several images of adult and immature birds to give an idea of the scope of the migration and what we saw. We have one more morning to try again, then back to Texas.

Image 1 shows an immature Ross's Gull leading an adult bird.

Image 2 shows 11 Ross's at a distance. This is a typical binocular view.

Image 3 shows 10 Ross's Gulls. The lead bird is immature.

Image 4 shows 2 immature Ross's Gulls

Image 5 shows 4 birds

Image 6 shows a nice adult, still quite pink.

Image 7 shows an adult not showing much pink

Image 8 shows two pink adults

Rhodostethia rosea - Photo (c) Seabamirum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Rhodostethia rosea, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Περιγραφή

See:
http://www.inaturalist.org/observations/2091917
and
http://www.inaturalist.org/observations/2096025
for observations of this species in the two days prior to the present observation. Today we tallied an amazing 1200+ Ross's Gulls between 10 AM and 2PM moving along the coast just NE of Barrow. The birds were not stopping to feed, but rather migrating fast and in earnest in groups of 5 to 25 or so individuals. For those 4 hours we rarely did not have at least a few Ross's Gulls in view. Same weather conditions as the previous day, cold and very windy. Dark cloud cover forced us to use 3200 ISO or 1600 ISO for most images, but we did the best we could with the images. None of the birds landed on the water, but were steadily heading NE.
We are headed home to Texas after this amazing experience.

Rhodostethia rosea - Photo (c) Seabamirum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Rhodostethia rosea, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2002
Rhodostethia rosea - Photo (c) Seabamirum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Rhodostethia rosea, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 1988

Περιγραφή

Ross's Gull
Churchill, Manitoba
20 June 1988
images scanned from slides.

Rhodostethia rosea - Photo (c) Seabamirum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Rhodostethia rosea, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2015

Τόπος

Barrow, Alaska (Google, OSM)

Περιγραφή

Several dozen King Eiders moving along the coast. Most staying several hundred yards offshore. Hundreds of Common Eiders also seen but not photographed. They show a great deal of white in the plumage unlike the Kings. This time of year the eiders are mostly in eclipse plumage so not much to look at.

Barrow!? What am I doing in Barrow, Alaska, you ask. Well…it’s like this. I have a friend in Austin named Isaac who is a crazy bird photographer like I am. A couple of months ago he sent me an email saying he wanted to go to Barrow for a long weekend to try to photograph Ross’s Gull, one of the rarest gulls in North America. Apparently the species migrates from Siberia across parts of the Arctic Ocean in early October and sometimes can be seen in numbers in Barrow. I had seen the species once before, in Canada in 1988:
http://www.inaturalist.org/observations/151409
but I thought, what the heck. Sounds like an adventure. Very few birds will be around in Barrow, but we might see some Ross’s Gulls which is a super fine bird. So, to make a long story short, we left Austin at 7 PM October 8 and 18 hours of airplanes and airports later found ourselves in Barrow, Alaska where it was 24 degrees F., with a 20 mph north wind. Just balmy conditions. We will have two and a half days here before heading home. Yeah, I know…totally insane!

Somateria spectabilis - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Somateria spectabilis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

rainyang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 08:26 AM HKT
Γλάροι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzannepicard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:39 AM EDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Linda De Volder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:15 PM PDT

Τόπος

Seaside, CA, USA (Google, OSM)
Spizella pallida - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:29 PM PDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:55 PM PDT

Περιγραφή

Continuing.

Vireo plumbeus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Vireo plumbeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:20 PM PDT

Τόπος

Seaside, CA, USA (Google, OSM)
Spizella pallida - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:19 PM PDT
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:32 PM PDT
Poecile rufescens - Photo (c) Garth Harwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Poecile rufescens, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:38 PM PDT
Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) kathleenfspicer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:43 PM PDT

Τόπος

El Estero (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:38 PM PDT
Setophaga coronata auduboni - Photo (c) M.L. Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Setophaga coronata ssp. auduboni, Ένα μέλος του Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:51 PM PDT

Τόπος

El Estero (Google, OSM)
Psaltriparus minimus - Photo (c) naturebud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Psaltriparus minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:59 PM PDT

Τόπος

El Estero (Google, OSM)

Περιγραφή

My first migrants of the season.

Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

cobra_rose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:09 AM UTC

Περιγραφή

Found injured/stunned. Potentially flew into a nearby window. Another individual with a car was willing to bring it to a nearby wildlife center.

Ραβδωτή Πάρουλα - Photo (c) Dave Fletcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:26 PM EDT
Spizella passerina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2011
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2008 07:57 AM PDT

Ετικέτες

Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2011 08:02 PM PDT
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:23 PM PDT
Τσίχλα Του Σουαίνσον - Photo (c) gbudyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:33 PM PDT
Parkesia noveboracensis - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Parkesia noveboracensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentbeduhn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:53 AM EDT

Τόπος

Silver Spring (Google, OSM)
Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephen220: Euptoieta claudia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2262