Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepawson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:55 AM NZDT

Περιγραφή

Raining honey dew from a totara

Neophyllaphis totarae - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Neophyllaphis totarae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:55 AM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:44 PM NZST

Περιγραφή

mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:13 PM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 12:48 PM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 11:30 AM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:03 AM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:18 AM NZST

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 12:58 PM +13

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 12:38 PM +13

Περιγραφή

Emerged mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 02:07 PM +13

Περιγραφή

Mummies of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 04:44 PM +13

Περιγραφή

Larva of Pauesia nigrovaria inside a mummy of GWA

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 11:36 AM +13

Περιγραφή

Mummies of GWA with developing Pauesia nigrovaria inside

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 04:39 PM +13

Περιγραφή

Mummy of GWA, Scion nursery

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roannes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 08:50 AM +13

Περιγραφή

On weeping willow

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roannes

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 07:13 PM +13

Περιγραφή

Whole mummies

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 12:50 PM +13

Περιγραφή

Mummy (GWA) with developing Pauesia nigrovaria inside

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 09:16 AM NZDT

Περιγραφή

found floating in water dish, alive but not too active.

Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nv10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 10:36 AM +13

Περιγραφή

Seen on grey willows in the Kopurererua Valley Reserve regenerating semi-coastal swamp forest. In their wingless phase.

Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckycameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 07:54 PM +13
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roannes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 02:08 PM +13

Περιγραφή

And GWA on weeping willow.

Pauesia nigrovaria - Photo (c) stephanie_sopow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Pauesia nigrovaria, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 02:07 PM +13

Περιγραφή

Scion nursery

Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_zhulanov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 02:25 PM +13

Τόπος

Rotorua (Google, OSM)

Περιγραφή

Scion nursery.
On willow tree full of GWA.

Polistes chinensis - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Polistes chinensis, Ένα μέλος του Πολιστής (Υπογένος Polistes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach_fitzgerald

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:39 PM +13

Τόπος

Leigh, New Zealand (Google, OSM)
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicnac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 02:15 PM +13
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 03:02 PM EST

Περιγραφή

This is a picture of a Giant Bark Aphid on the North Tract of the Patuxent Research Refuge near Fort Meade, Maryland.

Longistigma caryae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Longistigma caryae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corunastylis

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 02:18 PM AEST
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayloops

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osborne88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 04:34 PM EDT
Tuberolachnus salignus - Photo (c) Jason Eckberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephanie_sopow: Tuberolachnus salignus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 58