Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturetalksback

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 10:35 ΠΜ AWST
Crematogaster - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Crematogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturetalksback

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:22 ΠΜ AWST
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2015 11:53 ΠΜ EST

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Alagoasa bipunctata perennis - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Alagoasa bipunctata var. perennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 01:08 ΜΜ CEST
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 01:15 ΜΜ CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 03:54 ΜΜ CEST
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 01:33 ΜΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 05:54 ΜΜ CEST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 11:52 ΠΜ CET
Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2016 01:43 ΜΜ CEST
Μεγαχειλίδες - Photo (c) sixlegs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sixlegs
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 03:59 ΜΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 04:00 ΜΜ CEST
Tenthredinidae - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Οικογένεια Tenthredinidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 04:05 ΜΜ CEST

Περιγραφή

C'est un des rares ichneumons reconnaissable du premier coup d'oeil. Les tibias tricolores avec la bande blanche médiane est caractéristique de l'espèce. C'est la superstar des ichneumons, sans doute même le plus répandu des hyménos à la surface du globe, et toujours en grandes quantités. C'est simple, on le trouve d'Islande jusqu'en Afrique du Sud.
Son mode de reproduction parthénogénétique serait en grande partie responsable de son succès écologique : on connait les mâles, mais ils sont extrêmement rares et confinés en Amérique du Nord.
Un truc amusant : cet individu est tellement commun et assez photogénique, que je l'ai vu plusieurs fois en photo sur des brochures comme illustration des auxiliaires de culture utilisables contre les ravageurs (y a un truc comme ça qui trainait y a pas longtemps sur le forum "ceux qu'on ne sait pas où placer". L'ironie c'est que D. laetatorius est tout sauf un auxiliaire, puisqu'il a la facheuse manie de parasiter des syrphes aphidophages !
Classification
Ordre : Hyménoptères
Famille : Ichneumonidés
Genre : Diplazon
Espèce : laetatorius
Nom scientifique : Diplazon laetatorius

Morphologie
Diplazon laetatorius est un Ichneumon au corps noir avec une partie de l’abdomen rouge, et des bandes blanches bordées de noir caractéristiques sur les pattes, qui en font l’un des rares Ichneumonidés reconnaissables à vue.

Habitat
Cet endoparasite est une espèce cosmopolite, on la rencontre dans tous les types de milieux. Les adultes hivernent.

Reproduction
Les femelles de la famille des Ichneumonidés déposent usuellement leur œuf dans les chenilles vivantes ou les chrysalides de papillons qui servent alors d'alimentation aux larves. Diplazon laetatorius est un endoparasite fréquent des larves de Syrphidés (des Diptères) qui se reproduit par parthénogénèse (les œufs sont issus d’ovules non fécondés).

Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent du nectar des fleurs, d’Ombellifères notamment, tandis que les larves se nourrissent des œufs et larves d’autres insectes qu’elles parasitent.

Relation avec l’Homme
Cette espèce n’est pas menacée.

Répartition géographique
Diplazon laetatorius est une espèce commune largement répartie en Europe.

https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=74441

Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 04:12 ΜΜ CEST
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020
Andrena cineraria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Andrena cineraria, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020
Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020
Andrena fulva - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020
Andrena cineraria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Andrena cineraria, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Osmia bicolor - Photo (c) frank007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frank007
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Osmia bicolor, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Osmia bicolor - Photo (c) frank007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frank007
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Osmia bicolor, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie-la-spina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephane_degreef: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 296