Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izrapse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 03:33 ΜΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebaratta

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 08:12 ΠΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

acdelgrosso

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:20 ΠΜ EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

christopher262

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 06:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Drexel University’s Pearlstein Business Learning Center.

Rare sighting of kittens

Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyhuberr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:57 ΜΜ EST
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

efalquet

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:46 ΜΜ EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

amn342

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:06 ΜΜ EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

little_blumen

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 04:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

21 sparrows

Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mcdonald31

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:58 ΠΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

evergreensdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:08 ΜΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

homoaves

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:06 ΠΜ EDT
Καναδική Μαρμότα - Photo (c) leslie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

jesseanneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

jesseanneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Συλβιλαγός - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

gwarthur

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:24 ΠΜ EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melisol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 02:22 ΜΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

dwiebe

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 07:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Urban-dwelling raccoon.

Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 02:44 ΜΜ EDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 05:46 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

We're so back, after a 3 week hiatus.
Plant in question is the one flowering in the picture.

Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:10 ΜΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:36 ΜΜ EDT
Phytolacca americana americana - Photo (c) Jacob A. Varney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jacob A. Varney
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Phytolacca americana var. americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

brythonlexi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

5 in image, 2 on top of eachother on left.

Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingibi

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 07:54 ΜΜ CST
Lophornis helenae - Photo (c) Joseph C Boone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Lophornis helenae, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan-herren

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 06:17 ΠΜ CST
Baryphthengus martii - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Baryphthengus martii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ej17perr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 08:31 ΜΜ CDT
Oophaga pumilio - Photo (c) Shanelle Wikramanayake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shanelle Wikramanayake
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Oophaga pumilio, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuetrim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 02:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

Footprints by river.

Caluromys derbianus - Photo (c) Warren Becker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Caluromys derbianus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1958

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:18 ΠΜ CST
Oophaga pumilio - Photo (c) Shanelle Wikramanayake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shanelle Wikramanayake
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Oophaga pumilio, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciarajohnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:55 ΜΜ UTC
Hyalinobatrachium valerioi - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Hyalinobatrachium valerioi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciarajohnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:55 ΜΜ UTC
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:13 ΠΜ CST
Ramphocelus passerinii - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη stellarsseacow: Ramphocelus passerinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 72