Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_f

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:11 AM CEST
Aeshna mixta - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Aeshna mixta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλούδα Του Γερανιού (Cacyreus marshalli)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Le Motte

Πεταλούδα Του Γερανιού - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Πεταλούδα Του Γερανιού (Cacyreus marshalli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:21 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 12:29 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Carcharodus alceae - Photo (c) Dominik Hofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Carcharodus alceae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:46 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Λύκαινα Με Ουρά - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:15 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Issoria lathonia - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Issoria lathonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:12 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Pontia edusa - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Pontia edusa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:12 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Πορτοκαλόχρους Πιερίδα - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Πορτοκαλόχρους Πιερίδα (Colias croceus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:14 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:04 PM CEST
Sympetrum - Photo (c) Stavros Markopoulos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Γένος Sympetrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:29 PM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:56 PM CEST

Περιγραφή

ovideposizione, Monte Stella

Ετικέτες

Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 10:43 AM CEST

Περιγραφή

Monte Stella

Ετικέτες

Pontia edusa - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Pontia edusa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_nessi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:59 AM CEST
Trithemis annulata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Trithemis annulata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 11:03 AM CEST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 08:26 AM CEST
Carcharodus alceae - Photo (c) Dominik Hofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Carcharodus alceae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

simoneciocca

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022

Περιγραφή

det. Massaro

Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericazuffi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 01:07 PM CEST
Aeshna cyanea - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Aeshna cyanea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

alesmazzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:53 AM CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiara__padovani

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 04:08 PM CEST

Τόπος

Orzinuovi (Google, OSM)
Erythromma viridulum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Erythromma viridulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthozana

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 12:29 PM CEST
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabrizio_reginato

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Polyommatus coridon - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Polyommatus coridon, Ένα μέλος του Λυσάνδρα (Υπογένος Lysandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 08:19 AM CEST

Τόπος

Milano MI, Italia (Google, OSM)
Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadiesilver

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Anax ephippiger - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Anax ephippiger, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertopegolo

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022

Τόπος

Cascina Michelona (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicapennati

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 11:14 AM CEST
Erebia aethiops - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Erebia aethiops, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacopo_barchiesi

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:28 PM CEST
Leptotes pirithous - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 09:40 AM CEST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

greta_scalvini

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:34 AM CEST
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teilor

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:41 AM CEST
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stefano_aguzzi: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1499