Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_cardoso

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:26 ΠΜ WEST
Ophrys scolopax - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Ophrys scolopax, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopogon

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 04:25 ΜΜ WEST
Dactylorhiza maculata - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Piry
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Dactylorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όφρυς (Γένος Ophrys)

Παρατηρητής

aaferreira

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:18 ΠΜ WEST
Όφρυς - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haruspice

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:10 ΜΜ WEST

Τόπος

Amieira (Google, OSM)
Anacamptis laxiflora - Photo (c) Peter Zschunke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Anacamptis laxiflora, Ένα μέλος του Ανακαμπτίδα (Γένος Anacamptis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:38 ΜΜ WEST
Serapias lingua - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias lingua, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carpica

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:15 ΜΜ +00
Platanthera pollostantha - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Platanthera pollostantha, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis_perennis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 04:10 ΜΜ WEST
Dactylorhiza foliosa - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Dactylorhiza foliosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:40 ΠΜ WEST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Serapias cordigera - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias cordigera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina-carvalho

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Viseu, PT (Google, OSM)
Platanthera bifolia - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Platanthera bifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)

Παρατηρητής

luisribeiro

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:25 ΜΜ WEST
Μυροσκέλα - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by thibaudaronson
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marifolia_

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:10 ΜΜ WEST

Τόπος

Castro Laboreiro (Google, OSM)
Dactylorhiza maculata - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Piry
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Dactylorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codrin_bucur

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Azores, PT (Google, OSM)
Platanthera micrantha - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Platanthera micrantha, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:14 ΜΜ WET

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)
Ophrys fusca forestieri - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivano Marques
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Ophrys fusca ssp. forestieri, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 01:32 ΜΜ WEST

Περιγραφή

I am not sure I understand the difference between S. lingua and S. strictiflora. This site was amazing, there were 1000s of Serapias plants with a multitude of shapes and colours. From what I understand, strictiflora is an ancient hybrid between S. lingua and S. parviflora, so the tongue is a bit shorter in S. strictiflora than S. lingua - is this correct. The third image shows an overview, including 2 plants. The one in focus on the left seems to have a longer tongue than the one on the right. Is that the difference, ie left is S. lingua and right is S. strictiflora?

Serapias lingua - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias lingua, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 01:03 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Not sure - or is it S. lingua?

Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias × occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 01:03 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Not sure - or is it S. lingua?

Serapias cordigera - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias cordigera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_cardoso

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Orchis × bivonae - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Orchis × bivonae, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t0m45

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:20 ΠΜ WEST
Orchis mascula - Photo (c) Juanita Zorrilla Pujana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juanita Zorrilla Pujana
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Orchis mascula, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmunoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:22 ΜΜ WEST
Serapias cordigera - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias cordigera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_ribeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 03:46 ΜΜ WEST
Ophrys omegaifera dyris - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Ophrys omegaifera ssp. dyris, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

mperille

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:19 ΜΜ WEST
Anacamptis morio champagneuxii - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Anacamptis morio ssp. champagneuxii, Ένα μέλος του Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mperille

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:03 ΜΜ WEST
Anacamptis morio champagneuxii - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Anacamptis morio ssp. champagneuxii, Ένα μέλος του Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mperille

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:08 ΜΜ WEST

Περιγραφή

s. l

Orchis mascula - Photo (c) Juanita Zorrilla Pujana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juanita Zorrilla Pujana
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Orchis mascula, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)

Παρατηρητής

plnauta

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:09 ΜΜ WEST
Μυροσκέλα - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by thibaudaronson
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Serapias lingua - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias lingua, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasalgueiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 05:14 ΜΜ WEST
Ophrys sphegodes - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Ophrys sphegodes, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruv321

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 02:06 ΜΜ WEST
Limodorum abortivum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Limodorum abortivum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbeja65

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:12 ΜΜ WEST
Orchis mascula - Photo (c) Juanita Zorrilla Pujana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juanita Zorrilla Pujana
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Orchis mascula, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescogorni

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:55 ΜΜ WEST
Οφρύς Η Μελισσοφόρος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Οφρύς Η Μελισσοφόρος (Ophrys apifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarafonseca

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:12 ΜΜ WEST
Serapias strictiflora - Photo (c) Hugo Gaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Gaspar
Η ταυτότητα του χρήστη starjay: Serapias strictiflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 508