Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

salj_01

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:10 PM CDT
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:32 AM CDT

Τόπος

Lubbock, TX, US (Google, OSM)
Physalis cinerascens - Photo (c) Alan Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Physalis cinerascens, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:11 PM CDT
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:36 PM CDT
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitc32

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Oenothera suffrutescens - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Oenothera suffrutescens, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

taatiee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:42 PM UTC
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

taatiee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:03 PM UTC
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

eleodes

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:56 PM CDT
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

taatiee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:38 AM UTC
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayakqueen

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:28 AM CDT
Physalis cinerascens - Photo (c) Alan Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Physalis cinerascens, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:44 AM CDT
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:42 AM CDT
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκάουρα (Τμήμα Gaura)

Παρατηρητής

premcdonald

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 10:54 AM CDT
Oenothera nealleyi - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Oenothera nealleyi, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Aphanostephus ramosissimus - Photo (c) CH Hemphill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CH Hemphill
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Aphanostephus ramosissimus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:31 AM CDT
Linum pratense - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Linum pratense, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Sphaeralcea coccinea - Photo (c) owlentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by owlentine
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Sphaeralcea coccinea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Linum pratense - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Linum pratense, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 11:02 AM CDT
Verbena halei - Photo (c) Steve Harbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Harbula
Η ταυτότητα του χρήστη stander77: Verbena halei, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 18