Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdabs

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:33 ΠΜ SAST
Tarchonanthus littoralis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Tarchonanthus littoralis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collet2

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:04 ΜΜ SAST
Aptosimum indivisum - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Aptosimum indivisum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royholtzkampf

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:45 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Emarginata schlegelii - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Emarginata schlegelii, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royholtzkampf

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:44 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Cercotrichas coryphoeus - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Cercotrichas coryphoeus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snorkelters

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:35 ΠΜ SAST
Microcarbo africanus - Photo (c) tanhk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tanhk
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Microcarbo africanus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callav

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Τόπος

Plettenberg Bay (Google, OSM)
Motacilla capensis capensis - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Motacilla capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Σουσουράδες (Γένος Motacilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyn_henshilwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:57 ΠΜ SAST
Colius striatus striatus - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Colius striatus ssp. striatus, Ένα μέλος του Κολιόμορφα (Τάξη Coliiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neehumball

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:58 ΜΜ SAST
Lanius collaris - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Lanius collaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:29 ΜΜ SAST
Ploceus velatus - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Ploceus velatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairekolbemax

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:21 ΜΜ SAST

Τόπος

Beach, WC, ZA (Google, OSM)
Ριγωτός Αγροποντικός Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Ριγωτός Αγροποντικός Του Ακρωτηρίου (Rhabdomys pumilio)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:02 ΜΜ SAST
Mystroxylon aethiopicum aethiopicum - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Mystroxylon aethiopicum ssp. aethiopicum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:02 ΜΜ SAST
Mystroxylon aethiopicum - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Mystroxylon aethiopicum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:42 ΜΜ SAST
Passiflora edulis - Photo (c) William Tovar Vega, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Tovar Vega
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Passiflora edulis, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

lindaphotos

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:12 ΠΜ SAST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo Zucca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo Zucca
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:09 ΜΜ SAST
Acacia cyclops - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Acacia cyclops, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:15 ΜΜ SAST

Περιγραφή

on slopes too

Acacia cyclops - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Acacia cyclops, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:15 ΜΜ SAST
Acacia cyclops - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Acacia cyclops, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:34 ΠΜ SAST
Zonocerus elegans - Photo (c) Jaunne-Marelize Van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaunne-Marelize Van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Zonocerus elegans, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Μύγα (Musca domestica)

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:36 ΠΜ SAST
Οικιακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Μύγα (Musca domestica)

Παρατηρητής

wolfschrader

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:34 ΠΜ SAST
Οικιακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylin456

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:22 ΠΜ SAST
Zonocerus elegans - Photo (c) Jaunne-Marelize Van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaunne-Marelize Van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Zonocerus elegans, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendafan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:40 ΠΜ SAST
Palystes superciliosus - Photo (c) Rudolph Steenkamp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rudolph Steenkamp
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Palystes superciliosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denejames

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:03 ΜΜ SAST
Trichonephila fenestrata - Photo (c) Dawid Oosthuizen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dawid Oosthuizen
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Trichonephila fenestrata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairekolbemax

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:21 ΜΜ SAST

Τόπος

Beach, WC, ZA (Google, OSM)
Rhabdomys - Photo (c) Claudia Komesu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudia Komesu
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Γένος Rhabdomys, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshscout

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:07 ΜΜ SAST
Acanthacris ruficornis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Acanthacris ruficornis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

ctribelhorn

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:17 ΜΜ SAST
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cngdutoit

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:28 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Νότιος Τραγέλαφος (Tragelaphus sylvaticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

on Aloe maculata

Cinnyris afer - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Cinnyris afer, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:33 ΠΜ SAST
Dicrurus adsimilis - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Dicrurus adsimilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:11 ΜΜ SAST
Trinervitermes - Photo (c) @samuel.sphotography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by @samuel.sphotography
Η ταυτότητα του χρήστη springerbaaiecoestate: Γένος Trinervitermes, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 273