Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_huntley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:24 ΜΜ PST
Aneides vagrans - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Aneides vagrans, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madamcoyote

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 04:47 ΜΜ PST
Eupentacta quinquesemita - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Eupentacta quinquesemita, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Wimer Road, Oregon

Aneides ferreus - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Aneides ferreus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:26 ΜΜ PST
Aneides flavipunctatus - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Aneides flavipunctatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Batrachoseps nigriventris - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Batrachoseps nigriventris, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ifoxfoot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 07:20 ΜΜ PDT
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Anaxyrus boreas, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wmaesmaningerhsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Could be aquatic garter snake not sure. On bank of Klamath near trinity

Thamnophis sirtalis - Photo (c) André Giraldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by André Giraldi
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selasphorus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Ensatina eschscholtzii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Coluber constrictor mormon - Photo (c) ashley_w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ashley_w
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Coluber constrictor ssp. mormon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneliesewilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:09 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans terrestris - Photo (c) Steve Jurvetson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis elegans ssp. terrestris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Lilium bolanderi - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Lilium bolanderi, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Thamnophis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Γένος Thamnophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yubabirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:57 ΠΜ PDT
Dicamptodon tenebrosus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Dicamptodon tenebrosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 02:47 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irenebeanthesciencemachine

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 07:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Nudibranch ID

Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 02:49 ΜΜ PST
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoldren

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calochortus clavatus pallidus - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Calochortus clavatus var. pallidus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackie-k

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calochortus clavatus pallidus - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Calochortus clavatus var. pallidus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphib-austin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Night, 52, Raining, Found eye shining, Identified by broad and rounded head, dark uniform coloration, larger size, conspicuous parotoid glands. Adult, Sex Unknown.

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Ensatina eschscholtzii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 01:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Quercus agrifolia leaf. Hundreds of specimens in the immediate area.

Collybiopsis quercophila - Photo (c) Luca Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Collybiopsis quercophila, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keridwynn

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:43 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Was originally thinking it was a red-sided garter but Google images (as well as the examples on iNat) shows them to be so much more vibrant, although my field guide noted there's a lot of variability with the intensity of the red spots. ID help to subspecies is greatly appreciated.

Thamnophis elegans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_longoria

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Thamnophis hammondii - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis hammondii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amutti

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In a small, shallow pool

Ετικέτες

Thamnophis sirtalis - Photo (c) André Giraldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by André Giraldi
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyferal

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:36 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oncorhynchus_bofa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:13 ΜΜ PDT
Thamnophis atratus - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis atratus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeraldearthling

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:00 ΜΜ PDT
Thamnophis atratus - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Thamnophis atratus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyd112

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandagersoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:41 ΠΜ PDT
Masticophis lateralis - Photo (c) jqrichmond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jqrichmond
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Masticophis lateralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencer_riffle: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 802