Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Saw two confirmed D. furcosus in NSW.

Diplodactylus furcosus - Photo (c) Connor Margetts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Diplodactylus furcosus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

The second individual mentioned on the last record.

Diplodactylus furcosus - Photo (c) Connor Margetts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Diplodactylus furcosus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachieforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:42 PM UTC
Goodenia hederacea hederacea - Photo (c) helen_y, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Goodenia hederacea ssp. hederacea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geelong-nature-nerd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:06 PM +11

Τόπος

Sedgwick, VIC, AU (Google, OSM)
Thysanotus patersonii - Photo (c) Ian Sutton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Thysanotus patersonii, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talus1972

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:03 PM AEDT
Glischrocaryon behrii - Photo (c) cpye3381, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Glischrocaryon behrii, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:42 AM UTC
Goodenia blackiana - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Goodenia blackiana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:48 AM AEDT
Rhytidosporum procumbens - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Rhytidosporum procumbens, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:58 AM AEDT
Crinia signifera - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Crinia signifera, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:01 AM UTC
Tetratheca ciliata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Tetratheca ciliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:18 AM AEDT
Calytrix tetragona - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Calytrix tetragona, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:12 AM AEDT
Pimelea humilis - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Pimelea humilis, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Egernia cunninghami - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Egernia cunninghami, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Tiliqua scincoides scincoides - Photo (c) Bill de Belin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Tiliqua scincoides ssp. scincoides, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Tiliqua nigrolutea - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Tiliqua nigrolutea, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Sticking his head out a it’s burrow couple days after rain.

Liopholis multiscutata - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Liopholis multiscutata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Paracrinia haswelli - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Paracrinia haswelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachimolala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:32 AM AEST
Hardenbergia violacea - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Hardenbergia violacea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Suta flagellum - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Suta flagellum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry for the poor photo.

Egernia cunninghami - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Egernia cunninghami, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemiwhite

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 06:02 AM +11
Cotula bipinnata - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Cotula bipinnata, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Not calling. Potentially sudellae with saggy thigh.

Neobatrachus - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Γένος Neobatrachus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pygopus schraderi - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Pygopus schraderi, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Acritoscincus duperreyi - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Acritoscincus duperreyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pseudemoia entrecasteauxii - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Pseudemoia entrecasteauxii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017
Lerista punctatovittata - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Lerista punctatovittata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Lissolepis coventryi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Lissolepis coventryi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Saproscincus mustelinus - Photo (c) bennybotany85, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Saproscincus mustelinus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:00 PM AEST
Phebalium festivum - Photo (c) Russell Best, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Phebalium festivum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclarke25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2011 01:19 PM AEST

Περιγραφή

40cm tall small shrub on the track from Shadbolt Picnic area to Flagstaff Hill

Ετικέτες

Phebalium festivum - Photo (c) Russell Best, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spacegecko: Phebalium festivum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33