Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_monteiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:51 PM WEST

Περιγραφή

Encontrada na estrada infelizmente esmagada

Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisguilhermesousa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemosmatosinhos

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 06:29 PM BST

Τόπος

Valongo, Portugal (Google, OSM)
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angeloneto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Geomalacus maculosus - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Geomalacus maculosus, Ένα μέλος του Αριωνίδες (Οικογένεια Arionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularibeiro

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Braga, Portugal (Google, OSM)
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nunoneves

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

tiago78

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsoto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Geomalacus maculosus - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Geomalacus maculosus, Ένα μέλος του Αριωνίδες (Οικογένεια Arionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angeloneto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Lucanus barbarossa - Photo (c) Naturalista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus barbarossa, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardo-roxo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Felgueiras (Google, OSM)
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grutas_da_moeda

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Grutas da Moeda (Google, OSM)
Ergates faber - Photo (c) Stanislav Krejčík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Ergates faber, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grutas_da_moeda

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Grutas da Moeda (Google, OSM)
Lucanus barbarossa - Photo (c) Naturalista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus barbarossa, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotomas

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:05 AM WEST
Oryctes - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Γένος Oryctes, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanasobral

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:17 PM CEST
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterhuy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 06:21 PM WEST
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raquel_ribeiro

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:28 AM WEST
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco_pereira

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:19 PM WEST
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro665

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:55 PM UTC

Τόπος

4440-452, Portugal (Google, OSM)
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardofdelima

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:02 AM WEST
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardofdelima

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:02 AM WEST
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniogomes2008

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 09:13 AM WEST
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncalo94

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:13 AM WEST

Τόπος

Sintra, PT-LI, PT (Google, OSM)
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmarques

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 09:21 PM WEST
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

internet_viking

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 07:18 AM CEST
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquie34

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 04:11 PM UTC
Cerambyx cerdo - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Cerambyx cerdo, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardo-roxo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 11:55 AM WEST
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncalo94

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:12 AM WEST

Τόπος

Sintra, PT-LI, PT (Google, OSM)
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncalo94

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:17 AM WEST

Τόπος

Sintra, PT-LI, PT (Google, OSM)
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncalo94

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:29 AM WEST

Τόπος

Sintra, PT-LI, PT (Google, OSM)
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letcia55

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:38 PM CEST

Τόπος

Nespereira (Google, OSM)
Cerambyx welensii - Photo (c) josecuba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soutinhojg: Cerambyx welensii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 266