Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 03:15 PM +03
Αράχνη Πασχαλίτσα - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 03:15 PM +03
Αράχνη Πασχαλίτσα - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 12:54 PM +03
Papilio demoleus - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 01:10 PM +0430

Τόπος

Theran, IR-TH, IR (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 12:00 PM +0430
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 03:33 PM +0430
Λευκός Πελαργός - Photo (c) Barry Badcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahrouz

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 04:39 PM +03

Τόπος

Sulaymaniyah, IQ (Google, OSM)
Cydnidae - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Οικογένεια Cydnidae, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολίτικη Σφήκα (Vespa orientalis)

Παρατηρητής

bahrouz

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 02:56 PM +03

Τόπος

Sulaymaniyah, IQ (Google, OSM)
Ανατολίτικη Σφήκα - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Ανατολίτικη Σφήκα (Vespa orientalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammyboy2059

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 04:13 PM +04
Trithemis annulata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Trithemis annulata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franziskavi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 11:40 PM SAST
Saturnia caecigena - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Saturnia caecigena, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarwar3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 12:31 PM +03

Τόπος

Qalat Dizah, Iraq (Google, OSM)
Papilio demoleus - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

sarwar3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 02:15 PM +03

Τόπος

SHENIE, Iraq (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Anna N Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

sarwar3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 01:49 PM +03

Τόπος

SHENIE, Iraq (Google, OSM)
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soran4: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13