Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Monocrepidius - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Monocrepidius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 10:03 ΠΜ -03
Monocrepidius germari - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius germari, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 11:47 ΠΜ -03
Monocrepidius germari - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius germari, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:05 ΠΜ -03
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicochimento

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 10:41 ΜΜ -03
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fbernasconi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 10:27 ΜΜ -03
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 08:45 ΜΜ UTC
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020
Monocrepidius scalaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Monocrepidius scalaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarmassi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:17 ΠΜ -03

Περιγραφή

Es el mismo ejemplar, solo que estuvo posado en dos plantas distintas.

Pygodasis bistrimaculata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Pygodasis bistrimaculata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:41 ΜΜ -03
Pygodasis bistrimaculata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Pygodasis bistrimaculata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:16 ΜΜ -03
Sagittaria montevidensis - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sagittaria montevidensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:54 ΠΜ -03
Megacyllene spinifera - Photo (c) facundo ciperiani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by facundo ciperiani
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Megacyllene spinifera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepeperrone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 09:35 ΠΜ -03
Megacyllene spinifera - Photo (c) facundo ciperiani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by facundo ciperiani
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Megacyllene spinifera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 02:52 ΜΜ WIB

Τόπος

kali (Google, OSM)
Epilachnini - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Φυλή Epilachnini, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:25 ΠΜ -03
Petroselinum - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Petroselinum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroitman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 11:26 ΠΜ -03
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 12:05 ΜΜ -03
Strombocarpa reptans - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Strombocarpa reptans, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aristofun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Neltuma affinis - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Neltuma affinis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Strombocarpa abbreviata - Photo (c) Rafa Lara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafa Lara
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Strombocarpa abbreviata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typophyllum

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:00 ΠΜ -03
Pionus maximiliani - Photo (c) doug_clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Pionus maximiliani, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:48 ΠΜ -03

Περιγραφή

Muy parecido a Celtis iguanea pero diferente fruto.

Duranta serratifolia - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Duranta serratifolia, Ένα μέλος του Δουράντα (Γένος Duranta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 06:29 ΜΜ -03
Oncideres germarii - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Oncideres germarii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:41 ΜΜ -03
Atlides rustan - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Atlides rustan, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:36 ΠΜ -03
Podalia - Photo (c) John Schneider, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Podalia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:05 ΠΜ -03
Phaethornis pretrei - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Phaethornis pretrei, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 10:57 ΠΜ -03

Περιγραφή

Encontrado en un animal muerto

Nicrophorus scrutator - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Nicrophorus scrutator, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 03:16 ΜΜ -03
Urania leilus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Urania leilus, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:09 ΜΜ -03
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3916