Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutitah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 07:26 ΜΜ -03

Περιγραφή

Estaban colgando de un chopo. Gracias x la data Protoza @cesarmassi

@juanmago

Lycogala flavofuscum - Photo (c) NatureGuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by NatureGuy
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Lycogala flavofuscum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 02:02 ΜΜ -03
Cercopis - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Cercopis, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver378

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2016 04:57 ΜΜ -03
Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianoalesso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 12:54 ΜΜ -03
Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea1377

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 12:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

Es una mariposa cometa pero no sé de qué tipo

Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 04:01 ΜΜ -03
Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 03:22 ΜΜ -02
Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasvogel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 11:03 ΜΜ -03
Heraclides thoas - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subadulto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:05 ΠΜ -03

Περιγραφή

Hembra

Heraclides astyalus - Photo (c) Howard Byrne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Howard Byrne
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Heraclides astyalus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:11 ΜΜ -03
Epilachna sellata - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Epilachna sellata, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 10:52 ΠΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 10:52 ΠΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 10:36 ΠΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2010 03:53 ΜΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 12:00 ΜΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 10:08 ΠΜ -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriya1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 04:50 ΜΜ WET
Ceiba - Photo (c) Jonathan Aguirre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonathan Aguirre
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Ceiba, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 03:45 ΜΜ -03
Solanum sisymbriifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Solanum sisymbriifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 04:05 ΜΜ -03
Neolema - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Neolema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:39 ΜΜ -03
Achryson lutarium - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Achryson lutarium, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo444

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 08:53 ΜΜ -03

Τόπος

Salta, Argentina (Google, OSM)
Ctenolepisma longicaudatum - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Ctenolepisma longicaudatum, Ένα μέλος του Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Phoracantha recurva - Photo (c) Stanislav Krejčík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Phoracantha recurva, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupeirone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:54 ΜΜ -03
Απίδες - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobarragan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 06:56 ΜΜ -03

Τόπος

Villa Alpina (Google, OSM)
Bothriuridae - Photo (c) Reuber Brandão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reuber Brandão
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Οικογένεια Bothriuridae, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aristofun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 11:23 ΠΜ -03
Calocomus desmarestii - Photo (c) silviolamothe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by silviolamothe
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Calocomus desmarestii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:36 ΜΜ -03
Oreotrochilus estella - Photo (c) Adrian Braidotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adrian Braidotti
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Oreotrochilus estella, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagobernard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:00 ΠΜ -03
Susuacanga octoguttata - Photo (c) André Menegotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by André Menegotto
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Susuacanga octoguttata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 08:21 ΜΜ -03

Τόπος

Tres Cerritos (Google, OSM)
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierpiquillen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:11 ΠΜ -03
Pyrophorini - Photo (c) AJ Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by AJ Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Φυλή Pyrophorini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

aristofun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 09:32 ΠΜ -03

Τόπος

Toay, AR-LP, AR (Google, OSM)
Tribulus - Photo (c) tern911, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tern911
Η ταυτότητα του χρήστη soolquipildor: Γένος Tribulus, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3847