Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetorterra

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:12 PM PDT
Cylindroiulus punctatus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Cylindroiulus punctatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happybritt

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:15 AM PDT
Siphanta acuta - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Siphanta acuta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppurple

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:50 AM PDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetorterra

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:03 AM PDT
Acleris variegana - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heiner Ziegler
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Acleris variegana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenaxe

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 06:34 PM PDT
Orius - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Γένος Orius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

lemurdillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:48 PM PDT
Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhigbie

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:00 PM PDT

Περιγραφή

perhaps on Vitis californica

Siphanta acuta - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Siphanta acuta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simo

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:18 PM PDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhomewood

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:19 AM PDT
Papilio zelicaon - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Papilio zelicaon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bucketesque

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:55 PM PDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melody Lytle
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gogreenguru

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:35 PM PDT
Xylocopa sonorina - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Xylocopa sonorina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright5798

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:13 PM PDT
Hoplia - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sokolkov2002
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Γένος Hoplia, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamara

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:54 AM PDT

Περιγραφή

Quite tiny. Smaller than 1/4". A bit iridescent.

Lygaeus kalmii - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Lygaeus kalmii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joache

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:28 PM PDT
Erynnis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Γένος Erynnis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

robinstewart

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:01 PM PDT
Φανεροπτερίνες - Photo (c) Janson Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janson Jones
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palossand

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:33 PM PDT
Gelechioidea - Photo (c) John Morgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Morgan
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Υπεροικογένεια Gelechioidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamara

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:35 PM PDT
Hippodamia convergens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Hippodamia convergens, Ένα μέλος του Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joesweeney

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:55 PM PDT
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rubeng409

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:04 PM PDT
Μαντώδη - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Μαντώδη (Τάξη Mantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reggplant

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:39 PM PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

naturelover2021

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:20 PM PDT
Τιπουλίδες - Photo (c) whrenwraith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

lkpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:38 PM PDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

rubeng409

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:21 PM PDT
Hoplia - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sokolkov2002
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Γένος Hoplia, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitai

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:48 PM PDT
Polyphylla decemlineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Polyphylla decemlineata, Ένα μέλος του Πολύφυλλο (Γένος Polyphylla)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:50 PM PDT
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:50 PM PDT
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:02 AM PDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaleap

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 01:56 PM PDT
Scatopsidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Οικογένεια Scatopsidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

sophie834

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:07 PM PDT

Τόπος

Davis (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:38 AM PDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη soleasw: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 104