Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 06:48 ΠΜ CST
Stelis platystylis - Photo (c) Diego Manzano Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Manzano Méndez
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Stelis platystylis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Περιγραφή

Hembra

Pharomachrus mocinno - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Pharomachrus mocinno, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:24 ΜΜ CST
Streptoprocne zonaris - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Streptoprocne zonaris, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:38 ΜΜ CST
Epidendrum schweinfurthianum - Photo (c) Hermes Vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hermes Vega
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum schweinfurthianum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Honduras (Google, OSM)
Bolitoglossa synoria - Photo (c) 2008 Sean Michael Rovito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Bolitoglossa synoria, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bairon7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:55 ΠΜ CST
Melastomataceae - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Οικογένεια Melastomataceae, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bairon7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:16 ΠΜ CST

Τόπος

Mercedes, Honduras (Google, OSM)
Megaskepasma erythrochlamys - Photo (c) rodrigocampos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Megaskepasma erythrochlamys, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 04:39 ΜΜ CST
Encyclia bractescens - Photo (c) Saul Miguel Z, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saul Miguel Z
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Encyclia bractescens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 05:20 ΜΜ CST
Prosthechea chacaoensis - Photo (c) P Gonzalez Zamora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Gonzalez Zamora
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Prosthechea chacaoensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 09:20 ΠΜ CST
Prosthechea michuacana - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Prosthechea michuacana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:52 ΠΜ CST
Prosthechea baculus - Photo (c) Michael Retter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Retter
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Prosthechea baculus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:14 ΠΜ CST
Sobralia macrantha - Photo (c) Juli Jinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juli Jinez
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Sobralia macrantha, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 11:21 ΠΜ CST
Epidendrum chloe - Photo (c) Hermes Vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hermes Vega
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum chloe, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:00 ΠΜ CST
Epidendrum glumarum - Photo (c) Eric van den Berghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric van den Berghe
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum glumarum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:06 ΜΜ CST
Epidendrum mixtum - Photo (c) Jesús Moreno Navarro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Moreno Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum mixtum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:50 ΠΜ CST
Calanthe calanthoides - Photo (c) Silvia Figueroa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Silvia Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Calanthe calanthoides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 08:16 ΠΜ CST
Epidendrum melistagum - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum melistagum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:03 ΠΜ CST
Beloglottis costaricensis - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Beloglottis costaricensis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 02:19 ΠΜ CST
Arpophyllum medium - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Arpophyllum medium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 03:12 ΜΜ CST
Epidendrum aberrans - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum aberrans, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:22 ΜΜ CST
Pleurothallis matudana - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Pleurothallis matudana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Pleurothallis cardiothallis - Photo (c) Raúl Álvarez Mora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raúl Álvarez Mora
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Pleurothallis cardiothallis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 06:16 ΜΜ CST

Τόπος

Sinuapa, Honduras (Google, OSM)
Epidendrum trachythece - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Epidendrum trachythece, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Honduras (Google, OSM)
Bolitoglossa conanti - Photo (c) Andrew Snyder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Bolitoglossa conanti, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Honduras (Google, OSM)
Bolitoglossa - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Γένος Bolitoglossa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlopezm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 08:25 ΠΜ +13
Racinaea rothschuhiana - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Racinaea rothschuhiana, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlopezm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:12 ΜΜ CST
Prosthechea - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Vinagrillo
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Γένος Prosthechea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlopezm

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 07:30 ΠΜ +13
Tillandsia belloensis - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Tillandsia belloensis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlopezm

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:03 ΠΜ CST
Tinantia violacea - Photo (c) Emmanuel Guevara Lazcano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Emmanuel Guevara Lazcano
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Tinantia violacea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

karenlopezm

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:34 ΠΜ CST
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sobeymorales: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 312