Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmacelko2

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 06:06 ΜΜ EDT
Pomatiopsis lapidaria - Photo (c) Aydin Örstan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Pomatiopsis lapidaria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnegiecoop

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 08:48 ΠΜ EST
Deroceras laeve - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Deroceras laeve, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grassgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 09:43 ΠΜ PDT
Ladislavella elodes - Photo (c) Eric Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Wagner
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Ladislavella elodes, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnegiecoop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 04:02 ΜΜ EDT
Cipangopaludina chinensis - Photo (c) L.J. Lamera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by L.J. Lamera
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cipangopaludina chinensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexahowansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024

Τόπος

Waterford, NY, USA (Google, OSM)
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexahowansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:22 ΠΜ EDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexahowansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024

Περιγραφή

Found 3 or 4 within the span of about 10 minutes searching. South end of Long Pond just past footbridge.

Cipangopaludina chinensis - Photo (c) L.J. Lamera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by L.J. Lamera
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cipangopaludina chinensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexahowansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 12:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Few questions for anyone who knows freshwater snails: are these three the same species? If so, what species? If they are not all the same, what is each and what are the distinguishing characteristics? Worth noting: these were found amongst several banded mystery snails (Viviparus georgianus, synonymous with Callinina georgiana). A couple of the V. georgianus definitely had less visible banding, but looking inside the empty shell easily revealed the bands. I thought at first that may be the case with these, but I do not see any banding even on the inside and the shape is more elongated than most V. georgianus I've personally seen. Scale: the ruler shown is in inches, so they are roughly between 0.5 in and 1 in. Too large to be Bithynia tentaculata? The small ones are certainly the wrong shape to be baby Cipangopaludina chinensis. Could they be Campeloma desicum??? Help!

Campeloma decisum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Campeloma decisum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexahowansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 11:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Need help IDing: is this Bithynia tenaculata, or a Campeloma? Or neither? Thought at first it could be a baby Cipangopaludina chinensis as I know they can be as small as a grain of rice, but I actually have some baby C. chinensis right now (I work with aquatic invasive species) and I'm surprised to see that the newborns seem to have a different shape (not as elongated yet). Anyone really good at IDing freshwater snails: I would love your help and an explanation of IDing characteristics!

Amnicola limosus - Photo (c) Jared House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared House
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Amnicola limosus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 12:53 ΜΜ EDT
Euchemotrema fraternum - Photo (c) Russ Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russ Jones
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Euchemotrema fraternum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Pleuroceridae - Photo (c) Chris Shuck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Shuck
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Οικογένεια Pleuroceridae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Dreissena - Photo anonymous, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Γένος Dreissena, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Mediappendix - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Γένος Mediappendix, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Mesarion - Photo (c) Tomáš Čejka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomáš Čejka
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Υπογένος Mesarion, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Mesarion - Photo (c) Tomáš Čejka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomáš Čejka
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Υπογένος Mesarion, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Planorbella trivolvis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Planorbella trivolvis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stoneycreek5

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:53 ΠΜ EDT
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burntsocks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:15 ΜΜ EDT

Τόπος

millersville pa (Google, OSM)
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkamyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:13 ΜΜ EDT
Triodopsinae - Photo (c) Casey H. Richart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Casey H. Richart
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Υποοικογένεια Triodopsinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowsweet

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:40 ΜΜ EDT
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologygeek7

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:30 ΠΜ EDT
Triodopsinae - Photo (c) Casey H. Richart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Casey H. Richart
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Υποοικογένεια Triodopsinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

North Country Trail at Hell's Hollow

Ετικέτες

Xolotrema denotatum - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Xolotrema denotatum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwhite

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:35 ΜΜ EDT
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilikeplantsman

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 12:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Collegeville (Google, OSM)
Anguispira alternata - Photo (c) David Lang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Lang
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:22 ΜΜ EDT
Neohelix dentifera - Photo (c) Kevin Ripka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Neohelix dentifera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane567

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 08:36 ΜΜ EDT
Mesodon thyroidus - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Mesodon thyroidus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Parole, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a picture of a snail along Hudson Street in Annapolis, Maryland.

Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη snailtim: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8753