Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arwa_viku

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 08:49 AM -05

Τόπος

San Onofre (Google, OSM)

Περιγραφή

Polilla de la calavera (citheronia).

Citheronia - Photo (c) Dan Coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Γένος Citheronia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:42 PM -05
Penelope montagnii - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Penelope montagnii, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:42 AM -05
Trogon caligatus - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Trogon caligatus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:30 AM -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:12 AM -05
Campylorhynchus griseus - Photo (c) Jesús Arana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Arana
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Campylorhynchus griseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_eduardo_echeverri_astudillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 07:20 AM -05
Aulacorhynchus albivitta - Photo (c) Alto de San Miguel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alto de San Miguel
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Aulacorhynchus albivitta, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:44 PM -05
Machetornis rixosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Machetornis rixosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mari120

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 10:44 PM -05
Basileuterus delattrii - Photo (c) Jhorman Yepes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jhorman Yepes
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Basileuterus delattrii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:00 PM -05
Caria - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Γένος Caria, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:00 AM -05
Electron platyrhynchum - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Electron platyrhynchum, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:49 AM -05
Pteroglossus torquatus - Photo (c) christian_nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by christian_nunes
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Pteroglossus torquatus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:58 AM -05
Polyerata amabilis - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Polyerata amabilis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:17 AM -05
Pheugopedius fasciatoventris - Photo (c) Eduardo Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Pheugopedius fasciatoventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:40 AM -05
Trogon chionurus - Photo (c) Dave Wendelken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Wendelken
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Trogon chionurus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:28 PM -05
Galbula ruficauda - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Galbula ruficauda, Ένα μέλος του Γκαλμπουλίδες (Οικογένεια Galbulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:20 PM -05
Basiliscus basiliscus - Photo (c) Ricardo Sánchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Sánchez
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Basiliscus basiliscus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:08 PM -05
Dacnis cayana - Photo (c) Hudson Martins Soares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hudson Martins Soares
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Dacnis cayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:09 PM -05
Dacnis cayana - Photo (c) Hudson Martins Soares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hudson Martins Soares
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Dacnis cayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 05:20 PM -05
Cyanoloxia cyanoides - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Cyanoloxia cyanoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Habia gutturalis - Photo (c) David Ángel-Vasco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Ángel-Vasco
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Habia gutturalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosirestrepo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Nombres comunes: Diamante de Collar Azul, Diamante Pechiazul
Nombre en ingles: Blue-chested Hummingbird
Nombre científico: Polyerata amabilis antes Amazilia amabilis
Dimorfismo: SI
Tamaño: 8.5 cm
Grado de conservación: Preocupación menor
Grado de abundancia: Poco común
Endémica: NO
Migratoria: NO
Habita: < 1800 m. s. n. m.
Altura del registro: 1100 M.S.N.M.
Lugar de captura: La Posada de las Aves
Región: Municipio de San Rafael, Antioquia, Colombia
©Carlos Iván Restrepo Jaramillo.
@cirestrepo

Polyerata amabilis - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Polyerata amabilis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roysh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 02:40 PM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodo_colombia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 07:59 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aymervasquez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:04 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswana15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 07:32 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katterine_zapata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:50 PM UTC

Περιγραφή

Ave en agua

Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:20 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:56 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:00 AM -05
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

santiago_10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:40 PM -05

Περιγραφή

Créditos: Cristian Loíza
amigo que me ayudo con las fotos.

Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη smejiadu: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2339