Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

lithuna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 07:48 AM PST
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

juliavsereda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:03 AM EDT
Αλευρωδίδες - Photo (c) timrudman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Αλευρωδίδες (Οικογένεια Aleyrodidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαλόπτερα (Τάξη Megaloptera)

Παρατηρητής

isaaceckert

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 02:13 PM PDT
Μεγαλόπτερα - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Μεγαλόπτερα (Τάξη Megaloptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wes23

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 07:50 PM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

videlka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 05:35 PM SAST
Campopleginae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Υποοικογένεια Campopleginae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)

Παρατηρητής

teemuvai

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 09:56 AM +03
Σταφυλινίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rabbitsrule

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:52 PM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

sleepysloth

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 01:56 PM EDT
Κικαδελίδες - Photo (c) spaz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:52 AM CEST
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getafix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Περιγραφή

Field Notes - Looks like some kind of larvae but no idea what of!

Limacodidae - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Οικογένεια Limacodidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

joelgr

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:16 PM CDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

oscarperz81

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 10:12 PM CDT
Πεντατομοειδή - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

greg402

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020

Περιγραφή

Found on pepper plants

Πεντατομοειδή - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

mizz_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 07:00 PM EDT

Περιγραφή

Black insect textured looked fuzzy. Found on a blade of leaf on a spike plant. Did not scurry or fly away.

Σκαραβαιοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 07:31 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

emerged from vaccinium leaves wrapped up: https://www.inaturalist.org/observations/27183634

Ετικέτες

Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

heathersmith1124

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 02:56 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rasa31

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:11 AM UTC

Τόπος

Kruonis (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

ashmarie484

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 07:11 PM UTC
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

bridgetec

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:55 PM EDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

tabithabomer

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 06:49 PM CDT

Περιγραφή

Found in water trough

Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore (Maryland)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstackwhitney

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 10:56 AM EDT

Τόπος

Rochester, NY, USA (Google, OSM)
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

folzjl

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 07:50 AM PDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bbfinney

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 11:21 AM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

sandra-tuszynska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:18 AM AEST

Περιγραφή

a nymph cockroach?

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

aulia_052

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 06:19 AM WIB

Τόπος

Cisaat (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

cobymeester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:42 AM CET
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)

Παρατηρητής

thesilenteve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 11:34 AM EST

Τόπος

High Springs (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fixet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:20 PM MSK
Τριχόπτερα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

northfloridacritters

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 05:20 PM EDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

isabelgomez

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:39 PM -04
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smeierotto: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3155