Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jieni

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:06 ΜΜ HST
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnicolle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 09:56 ΠΜ AEDT
Eucalyptus dives - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus dives, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyfox15008

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:39 ΠΜ HST
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylabn

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 03:33 ΜΜ HST
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandroneroni

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:13 ΠΜ HST

Τόπος

Haiku (Google, OSM)
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithnora

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 12:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe on Gallium??

Aphyllon franciscanum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Aphyllon franciscanum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacificwhitesideddolphin

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:22 ΠΜ HST
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacificwhitesideddolphin

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:30 ΜΜ HST

Περιγραφή

The time is one hour ahead of what it says.

Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:37 ΜΜ AST
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvioletprax

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:49 ΜΜ HST
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorfausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:34 ΜΜ PDT
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcorr128

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια (Γένος Araucaria)

Παρατηρητής

ml34

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:33 ΜΜ -03

Τόπος

Vila de Cava (Google, OSM)
Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantporn

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:46 ΜΜ PDT
Caulanthus inflatus - Photo (c) Annie's Annuals & Perennials, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Caulanthus inflatus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolanalan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:27 ΜΜ AWST
Eucalyptus incrassata × tetraptera - Photo (c) jolanalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jolanalan
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus incrassata × tetraptera, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnicolle

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:08 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Planted. Progeny of D.Nicolle 3571 & M.I.H. Brooker (PERTH).

Eucalyptus proxima - Photo (c) ozzielabrat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus proxima, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnicolle

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:06 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Planted. Progeny of D.Nicolle 3565 & M.French (CANB, PERTH).

Eucalyptus vesiculosa - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus vesiculosa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnicolle

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 10:53 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Planted. Progeny of D.Nicolle 4800 & M.French (CANB, PERTH).

Eucalyptus nutans - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus nutans, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)

Παρατηρητής

igork36

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:48 ΜΜ WET
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) Melissa Pineda T, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Pineda T
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:58 ΜΜ PDT
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) Melissa Pineda T, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Pineda T
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)

Παρατηρητής

ntcruzji18

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:04 ΠΜ -05
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) Melissa Pineda T, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Pineda T
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexespinosa601

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 04:22 ΜΜ SST
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleytan151

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:53 ΠΜ +08
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourdessanjuan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:11 ΜΜ MDT
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misschrishill

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:13 ΠΜ CST

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pb_c1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 01:03 ΜΜ CST
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramadhannmf

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:58 ΠΜ WITA
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddhachatterjee

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:24 ΠΜ PST
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieglasser

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:33 ΜΜ +07
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_fabo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Tampa, FL, US (Google, OSM)
Eucalyptus deglupta - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slowplants: Eucalyptus deglupta, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6009