Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loismarkports

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:45 ΠΜ -05

Περιγραφή

Amazon Tropical Rainforest

Labyrinthus - Photo (c) Matt Brady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Brady
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Γένος Labyrinthus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdance

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:46 ΜΜ EST
Oliva sayana - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Oliva sayana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 06:00 ΜΜ CST
Mesembrinus sulcosus - Photo (c) Oscar Abel Sánchez Velázquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Abel Sánchez Velázquez
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus sulcosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahuel_12

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 08:55 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Mayor actividad en las zonas humedas y por las mañanas

Mesembrinus sulcosus - Photo (c) Oscar Abel Sánchez Velázquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Abel Sánchez Velázquez
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus sulcosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eusebio78

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:01 ΠΜ CST
Mesembrinus sulcosus - Photo (c) Oscar Abel Sánchez Velázquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Abel Sánchez Velázquez
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus sulcosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 11:06 ΠΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 02:56 ΜΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enri7

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2017 03:39 ΜΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 02:42 ΜΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 03:10 ΜΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015 11:10 ΠΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 02:21 ΜΜ CDT
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizette_pons_martin_del_campo

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017
Mesembrinus hegewischi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus hegewischi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josholive

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Mesembrinus dominicus - Photo (c) Taji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Taji
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus dominicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019
Mesembrinus dominicus - Photo (c) Taji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Taji
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus dominicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesbiologist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Nicaragua (Google, OSM)

Ετικέτες

Mesembrinus dominicus - Photo (c) Taji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Taji
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus dominicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Mesembrinus dominicus - Photo (c) Taji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Taji
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Mesembrinus dominicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 10:30 ΠΜ EAT

Τόπος

Kilwa, TZ-LI, TZ (Google, OSM)
Naticidae - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Οικογένεια Naticidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smith_zaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:23 ΠΜ EDT
Busycotypus canaliculatus - Photo (c) Kelly L. O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly L. O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Busycotypus canaliculatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdurinick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:01 ΠΜ EDT
Busycon carica - Photo (c) JoshuaDavisPhotography. COM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Busycon carica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:49 ΠΜ EAT
Arestorides argus - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Arestorides argus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 06:48 ΜΜ EAT

Τόπος

Kilwa, TZ-LI, TZ (Google, OSM)
Cerithiidae - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Οικογένεια Cerithiidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In mesic deciduous forest.

Ετικέτες

TR
Anguispira alternata - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Anguispira alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcreardon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Last two images are of a second snail, found just inches away from the one in the first two images, nearly identical in size shape and coloration. Perhaps he's a bit photo shy. His friend hung around to nibble some dropped mushroom bits before heading down into the crumbling foundation. Geolocation manually ended based on satellite imagery.

Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellag05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Haliotis - Photo (c) Richard Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Γένος Haliotis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmahone13

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:16 ΠΜ -05
Orthalicidae - Photo (c) Henry Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Οικογένεια Orthalicidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:06 ΜΜ CDT

Τόπος

Joplin, MO, USA (Google, OSM)
Planorbidae - Photo (c) Alan R Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Οικογένεια Planorbidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

robertoquirs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 05:02 ΜΜ CST
Littoraria - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Γένος Littoraria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 01:51 ΜΜ AST

Περιγραφή

Pleurodonte

Pleurodonte - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Γένος Pleurodonte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 11:52 ΠΜ AST

Περιγραφή

Pleurodonte parilis!

Pleurodonte parilis - Photo (c) Laury-Ann Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laury-Ann Paul
Η ταυτότητα του χρήστη slapcin: Pleurodonte parilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8075