Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_byers

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2015 10:21 AM EDT

Περιγραφή

On vegetated glacial moraine at 4042 m elevation.

Macrochlamys monticola - Photo (c) Elizabeth Byers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Macrochlamys monticola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijay_dixit

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 01:45 PM IST
Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 01:01 PM IST

Ετικέτες

Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amj145077

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015
Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faizan_ahmad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017

Περιγραφή

I don't know the name of species
The flexible body inside the hard body , the flexible body use to walk
In danger the flexible body makes inside it
As we can see in pics

Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 03:00 PM IST

Περιγραφή

A reddish tinted snail in the garden. Please watch the video.
https://www.youtube.com/watch?v=vvZ-xxTDJKc

Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 10:50 AM IST

Περιγραφή

This two colored snail hibernating on this wall for many weeks till date.

Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashok147

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 03:27 PM IDT
Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 11:06 AM IST

Περιγραφή

Snail on a tree.

Ariophanta himalana - Photo (c) Ravi Naidu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta himalana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalyanipatake26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 01:15 PM IST

Τόπος

Panhala Fort (Google, OSM)
Ariophanta ammonia - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta ammonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makarandsaraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 10:15 AM IST
Ariophanta ammonia - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta ammonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshwardhan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 08:38 AM IST
Ariophanta ammonia - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta ammonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 11:11 AM IST

Τόπος

Pune (Google, OSM)
Ariophanta ammonia - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta ammonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupsana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 06:06 PM IST

Περιγραφή

Snail

Macrochlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Γένος Macrochlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satyasidharthdas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 05:08 AM IST
Ariophanta bistrialis - Photo (c) Guy Tansley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Ariophanta bistrialis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venkatesh_dodo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 08:20 AM IST
Telescopium telescopium - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Telescopium telescopium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soumik_roy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 09:43 PM UTC
Laevicaulis alte - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Laevicaulis alte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Pila virens - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Pila virens, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

backyard

Allopeas gracile - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Allopeas gracile, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepharsh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:06 AM IST

Περιγραφή

CityNatureChallange

CNCNatureSelfie

Pila globosa - Photo (c) Radheshyam Baghel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Pila globosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:38 PM IST
Mariaella dussumieri - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Mariaella dussumieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:38 PM IST
Mariaella dussumieri - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Mariaella dussumieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovejeet01

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:01 AM IST

Τόπος

Nanakmatta (Google, OSM)
Pila globosa - Photo (c) Radheshyam Baghel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Pila globosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

ritukumari

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:08 AM IST
Pila globosa - Photo (c) Radheshyam Baghel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Pila globosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarun_titgaien

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:59 AM IST
Lamellidens - Photo (c) Rejoice Gassah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sksajan: Γένος Lamellidens, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 514