Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphscott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 06:17 PM +13
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:40 PM NZDT
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimomalley

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 03:09 PM NZDT

Τόπος

Donnelly's Flat (Google, OSM)
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:42 PM NZST

Περιγραφή

Bit of a guess.

Agriophara colligatella - Photo (c) Lindsay Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lindsay Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Agriophara colligatella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:05 PM NZST
Siphanta acuta - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Siphanta acuta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:10 PM NZST

Περιγραφή

Feral

Κατσίκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Κατσίκα (Capra hircus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:58 AM NZST
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:58 AM NZST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:23 PM NZST
Liothula omnivora - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Liothula omnivora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 11:21 AM NZST

Περιγραφή

Washed up on beach

Luminacea - Photo (c) PAtricia Clark-Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PAtricia Clark-Gray
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Υπερτάξη Luminacea, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikuyu

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:04 PM NZST
Monopis ethelella - Photo (c) Aalbert Rebergen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aalbert Rebergen
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Monopis ethelella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:31 AM NZST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:18 AM NZST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:58 PM NZST
Ischalis variabilis - Photo (c) William Brockelsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by William Brockelsby
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Ischalis variabilis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keblair

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:36 PM NZST

Περιγραφή

Orange fungus, in native bush

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henry17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:39 AM NZST

Τόπος

0991, New Zealand (Google, OSM)
Declana atronivea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Declana atronivea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 08:24 PM NZST
Parellipsidion latipenne - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Parellipsidion latipenne, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 06:25 PM NZDT

Τόπος

Tawatawa Reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

Found alive on the track.

Paralissotes reticulatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Paralissotes reticulatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021
Izatha prasophyta - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Izatha prasophyta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bikingbirder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2005 06:46 PM NZDT
Izatha prasophyta - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Izatha prasophyta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:16 PM NZDT
Trite planiceps - Photo (c) Gathadair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Trite planiceps, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 10:44 PM NZDT
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callumskene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:16 AM +13
Lasiorhynchus barbicornis - Photo (c) Lisa Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lisa Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Lasiorhynchus barbicornis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 08:50 AM NZDT
Oemona hirta - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Oemona hirta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014

Τόπος

Tamahunga (Google, OSM)

Περιγραφή

Large stonefly on sedge leaf beside stream. Not sure if colour is normal, a variant or if it might be recently emerged.

Stenoperla prasina - Photo (c) Kevin Daniel Chase, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Daniel Chase
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Stenoperla prasina, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckee2r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:30 AM NZDT
Tingena - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Γένος Tingena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 02:00 PM NZDT
Orthodera novaezealandiae - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Orthodera novaezealandiae, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020
Tingena eumenopa - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Tingena eumenopa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makesbelieve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 07:27 PM +13
Vanessa gonerilla gonerilla - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Vanessa gonerilla ssp. gonerilla, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aucklandmuseum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 1921 11:19 AM NZMT

Περιγραφή

Tingena aurata
Holotype
Collected: 30 November 1921
Collected by: C. E. Clarke
https://www.aucklandmuseum.com/collections-research/collections/record/am_naturalsciences-object-181740

Tingena aurata - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη siobhanleachman: Tingena aurata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 622