Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazz08

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:00 PM AEST

Περιγραφή

Net casting spider

Asianopis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Asianopis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 10:25 AM AEDT
Socca pustulosa - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2008 11:23 PM AEST
Socca pustulosa - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewolvesifeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:08 AM AEDT
Melangyna viridiceps - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Melangyna viridiceps, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewolvesifeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:24 AM AEDT
Peltoschema hamadryas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Peltoschema hamadryas, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

thewolvesifeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:12 AM AEDT
Σύμφυτα - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

thewolvesifeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:12 AM AEDT
Σύμφυλα - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Σύμφυλα (Ομοταξία Symphyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slanguist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:36 PM AEDT
Urophora stylata - Photo (c) bugman-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by bugman-nz
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Urophora stylata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_graham

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 10:02 AM AEDT

Περιγραφή

Pink robin

Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Petroica rodinogaster ssp. rodinogaster, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothchild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:30 PM AEDT
Petroica phoenicea - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Petroica phoenicea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2016 03:59 PM AEDT
Brachydeutera sydneyensis - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Brachydeutera sydneyensis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 01:00 PM AEDT
Dasyomma maculipenne - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Dasyomma maculipenne, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2016 01:14 PM AEDT
Psilota - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Psilota, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 04:58 PM AEDT
Isopteron - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Isopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 05:44 PM AEDT
Adelium - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Adelium, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:46 AM AEDT

Περιγραφή

cf. Borboroides, body length ~2mm. On unidentified scat.
Sphaerocerid-like, but lacks the typical compact and enlarged hind leg basitarsi. In short, fits the atra-group of McAlpine (2007) by the combination of two subequal lateroclinate fronto orbitals, dorsocentrals 0+1, wing vein 5 (CuA1) curved out along discal cell, and wing anal cell well formed.

Borboroides - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony_d
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Borboroides, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:16 PM AEDT
Diplogeomyza maculipennis - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony_d
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Diplogeomyza maculipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 02:54 PM AEDT
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 03:01 PM AEDT
Eupolemus - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Eupolemus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 03:27 PM AEDT
Eupolemus - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Γένος Eupolemus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:03 PM AEDT
Helicarion cuvieri - Photo (c) tommyknocker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tommyknocker
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Helicarion cuvieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:44 PM AEDT
Chylnus ater - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Chylnus ater, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:50 PM AEDT
Tasmaniacris tasmaniensis - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Tasmaniacris tasmaniensis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 04:30 PM AEDT
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:00 PM AEDT
Ψυλλίδες - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinepython

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 12:53 PM AEDT
Nerita atramentosa - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Nerita atramentosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothchild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:51 AM AEDT
Phaps elegans - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Phaps elegans, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinepython

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinepython

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:56 AM AEDT
Austrocochlea constricta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Austrocochlea constricta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrice_b

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 10:37 AM AEDT
Thallis compta - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη simongrove: Thallis compta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8944