Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

wolfgangbacher

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 02:27 PM CEST
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

hati_1

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:36 PM CEST
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα (Anthus spinoletta)

Παρατηρητής

b_schmid

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:39 AM CEST
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα (Anthus spinoletta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:44 PM CEST
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 07:34 PM CEST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:48 PM CEST
Χελιδόνι - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Χελιδόνι (Γένος Hirundo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

volderbauer

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:17 PM CEST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμεουρδιά (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

elenor

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 08:32 AM CEST
Σμεουρδιά - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Σμεουρδιά (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenz60

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:17 PM CEST
Digitalis lutea - Photo (c) Guglielmo Vacirca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guglielmo Vacirca
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Digitalis lutea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mst_

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:02 PM CEST
Melanargia - Photo (c) anemoneprojectors (Peter O), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Γένος Melanargia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:14 PM CEST
Lilium martagon - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jauker70

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:34 AM CEST
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Photo (c) Umut Güngör, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Umut Güngör
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ευρωπαϊκός Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

b_schmid

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022
Βαλτοποταμίδα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)

Παρατηρητής

b_schmid

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022

Τόπος

Fels am Wagram (Google, OSM)
Κοινό Ορτύκι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

kienberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:17 AM CEST
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

martina_abraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:32 PM CEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

Παρατηρητής

juergenrs

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 07:25 AM CEST
Κοκκινότσιχλα - Photo (c) Aleksey Levashkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksey Levashkin
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

pholub

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 08:49 AM CEST
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

pholub

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 08:56 AM CEST
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

astrobert

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:11 AM CEST
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

katha98

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:06 PM CEST
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

katha98

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:59 PM CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

katha98

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:37 AM CEST
Μουστακαλής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Μουστακαλής (Panurus biarmicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

katha98

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:14 AM CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

wolfsblood

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:16 PM CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippw

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:49 AM CEST
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς - Photo (c) Sunil Onamkulam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sunil Onamkulam
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

sebastianwildauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:40 PM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

karin114

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 05:55 PM CEST
Χηνοπρίστης - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz55

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Burgenland, AT (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

hederahelix

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:24 PM CEST
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη silke_paumann: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 564